Socioloog (M/F/X) voor het Vermogen van de Koninklijke Militaire School Departement Gedragswetenschappen/Leerstoel Sociologie Projet HFM/18-03

Functiebeschrijving en bijbehorende taken

Project: Belgische Defensie geconfronteerd met etnische diversiteit, het proces van radicalisering en terrorisme.

In het kader van een onderzoeksproject gefinancierd door de minister van Defensie en geleid door de leerstoel Sociologie van de Koninklijke Militaire School, zal de onderzoek(ste)r een studie uitvoeren over de etnische diversiteit in militaire organisaties. Je zal onderzoek uitvoeren op academisch niveau en in een nationale en internationale setting ten voordele van Defensie, meer in het bijzonder om de functionering van deze laatste te vergemakkelijken in meer en meer multiculturele maatschappijen. Door jouw onderzoek zal je tevens bijdragen aan het onderwijs dat wordt verzorgd aan de Koninklijke Militaire School.

Meer in het bijzonder en op basis van verzamelde gegevens door middel van enquêtes, zal het hier een analyse betreffen van de opinies en percepties van het personeel ten overstaande van etnische diversiteit, en het voorstellen van tools om een inclusieve cultuur binnen de Belgische Defensie te vergemakkelijken. In een tweede fase zal het gevoerde onderzoek zich eveneens buigen over de uitdagingen en risico’s gelinkt aan een grotere organisationele diversiteit.

Het onderzoek zal worden uitgevoerd op het departement SCGW/SSOC (departement Gedragswetenschappen/leerstoel Sociologie van de Koninklijke Militaire School). Het project heeft een looptijd van twee jaar met de mogelijkheid van verlenging.

Belangrijkste taken:

 • Uitvoeren van kwantitatieve en kwalitatieve enquêtes;
 • Uitbating van de resultaten en hun gevolgen voor de functionering van de organisaties;
 • Een nauwe samenwerking met de verschillende eenheden van Defensie en andere organisaties;
 • Valorisatie van het onderzoek door academische publicaties;
 • Pedagogische opvolging van werken, die gelinkt zijn aan het onderzoek en uitgevoerd worden in de schoot van de Leerstoel Sociologie.

De kandida(a)t(en)(es) op zoek naar een post voor een doctoraat worden eveneens aangemoedigd hun kandidatuur te stellen.

Vereiste vaardigheden

Technische vaardigheden
 • De kandida(a)t(e) is houder/houdster van een master in Sociologie;
 • Hij/zij is in staat een onderzoek van universitair niveau te voeren en wetenschappelijke outputs te produceren (in het bijzonder in het Engels).
Specifieke vereisten De onderzoek(ste)r wordt blootgesteld aan geclassificeerde informatie en zal dus de vereiste veiligheidsmachtiging moeten verkrijgen. De kandida(a)t(e) moet instemmen met de achtergrondcontrole die nodig is om deze toelating te verkrijgen en die zal worden uitgevoerd door de Belgische Defensie.
Persoonlijke vaardigheden
 • Hij/zij beschikt over analytische en synthetische vaardigheden, evenals over een kritische en creatieve aanpak;
 • Hij/zij beheerst de tools om kwantitatieve en kwalitatieve gegevens te verzamelen en te analyseren;
 • Hij/zij is in staat onafhankelijk en in groep te werken;
 • Hij/zij is in staat zijn een onderzoek op universitair niveau uit te voeren, inclusief het afleveren van de nodige wetenschappelijke output;
 • Hij/zij beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden (schriftelijk en mondeling) in het Frans, in het Nederlands en in het Engels;
 • Hij/zij heeft organisatiezin, is doortastend en kan initiatief nemen.
Andere vaardigheden
 • Gelet op het feit dat hij/zij in een tweetalige professionele omgeving zal werken is een zeer goede kennis van het Nederlands en Frans wenselijk.
 • Gezien dit onderzoek in samenwerking zal gebeuren met andere NATO-landen is een zeer goede kennis van het Engels evenzeer wenselijk.

 

Varia

Contactpunten
Andere
 • Waarschijnlijke datum van aanwerving: vanaf 01 oktober 2020, in overleg met de kandidaat.
 • Statuut
  Voltijdse tewerkstelling op basis van een contract van onbepaalde duur (voor de duur van het project) met het Patrimonium van de Koninklijke Militaire School (je bent geen ambtenaar).
 • Loonschaal:
  • A11 (houder van een masterdiploma sociologie)
  • Extra-legale voordelen:
   • Gratis toegang tot de sportinfrastructuur op de campus;
   • Gratis openbaar vervoer (woon-werkverkeer);
   • Hospitalisatieverzekering;
   • Eindejaarsuitkering;
   • Vakantiegeld;
   • Mogelijkheid tot het verkrijgen van een bonus voor tweetaligheid (Nederlands/Frans);
 • Werkplek:
  • Koninklijke Militaire School, Renaissancelaan 30, 1000 Brussel;
  • Occasionele reizen naar het buitenland;
  • Vergaderingen bij de partners in het onderzoek;
  • Stimulerende werkomgeving.

 

Jobs

Kandidatuurstelling

 • Je zal in een militaire omgeving tewerkgesteld zijn. Om deze reden ondergaat iedere werknemer een veiligheidsverificatie. Gelieve aan je sollicitatie het ingevulde document toe te voegen.
 • Stuur:
  • motivatiebrief,
  • CV
  • scan van je identiteitskaart (twee zijden)
  • veiligheidsverificatie

naar Prof. Delphine Resteigne en Mr. Thierry Deprez.

 • Vermeld duidelijk de referentie van het project: HFM/18-03
 • Uiterste datum voor het indienen van aanvragen: 14 augustus 2020
 • De interviews vinden plaats begin september 2020 in de Koninklijke Militaire Academie, Hobbemastraat 8, 1000 Brussel.