Sociale en Militaire Wetenschappen - 240 ECTS

Het bachelor programma in de sociale en militaire wetenschappen omvat 180 studiepunten, is gespreid over drie academiejaren en wordt afgesloten met een bachelor proef. Naast academische cursussen krijgen de studenten ook een militaire en fysieke vorming. De verdeling van de globale werklast is ongeveer 75% academisch, 5 % militaire vorming, 10% karakteriële vorming en 10% lichamelijke opvoeding en sport.

De master in de sociale en militaire wetenschappen bestaat uit 60 studiepunten (een academiejaar), wordt afgesloten met een masterproef en wordt volledig in het Engels gedoceerd. De masterstudenten kunnen kiezen uit een van volgende oriëntaties:

  • Security Studies for Defence
  • Management Science for Defence
  • Defence and Security Technologies

Tijdens hun masteropleiding krijgen de studenten terug een militaire en fysieke vorming.

Academische studiegids