Sociale en Militaire Wetenschappen

Het bachelorprogramma in de sociale en militaire wetenschappen omvat 180 ECTS en is gespreid over drie opeenvolgende academische jaren (ieder jaar komt overeen met 60 ECTS). Naast de 180 ECTS academische cursussen krijgen de studenten ook een militaire en fysieke vorming. De verdeling van de globale werklast is ongeveer 75% academisch, 5 % militaire vorming, 10% karakteriële vorming en 10% lichamelijke opvoeding en sport.

Voor de promoties die hun eerste bachelor aan de KMS gestart zijn voor 2016 omvat het masterprogramma 120 ECTS en is gespreid over twee opeenvolgende academische jaren (ieder jaar komt overeen met ongeveer 60 ECTS). Voor de promoties die hun eerste bachelor aan de KMS gestart zijn in 2016 of later, omvat het masterprogramma 60 ECTS en is gespreid over een academiejaar. Naast de academische cursussen krijgen de studenten ook een militaire en fysieke vorming. De verdeling van de globale werklast is ongeveer 80% academisch, 15 % militaire vorming en 5% lichamelijke opvoeding en sport.

Mogelijke oriëntaties (enkel voor de promoties die hun eerste bachelor aan de KMS gestart zijn voor 2016)

 • Management en wapensystemen
 • Politieke en militaire wetenschappen

Mogelijke oriëntaties (enkel voor de promoties die hun eerste bachelor aan de KMS gestart zijn in 2016 of later)

 • Security Studies for Defence
 • Management Science for Defence
 • Defence and Security Technologies

Studiegids (enkel voor de promoties die hun eerste bachelor aan de KMS gestart zijn voor 2016)

 • 30 ECTS verplichte cursussen (18 ECTS Ma 1 en 12 ECTS Ma 2)
 • 48 ECTS Master A cursussen
  (studenten volgen vier A modules van elk 12 ECTS: 3 modules in Ma 1 en 1 module in Ma 2)
 • 12 ECTS Master B cursussen
  (studenten volgen twee B modules van elk 6 ECTS: 1 module in Ma 1 en 1 module in Ma 2)
 • 30 ECTS Masterproef

Cursusfiches