"Research Manager RSWO” (M/V) voor de Directie van het Academische Onderwijs (DEAO) van de Koninklijke Militaire School

Functiebeschrijving en bijbehorende taken

We zijn op zoek naar een fulltime beheerder wetenschappelijk onderzoek met universitair diploma.

Context:
De Koninklijke Militaire School (KMS) is een militaire instelling voor universitair onderwijs die verantwoordelijk is voor de elementaire academische, militaire en fysieke opleiding van toekomstige officieren, en voor de voortdurende voortgezette vorming van officieren tijdens hun actieve carrière bij Defensie (www.rma.ac.be). De Koninklijke Militaire School voert ook wetenschappelijk onderzoek op universitair niveau uit in het kader van projecten die worden gefinancierd door Defensie of externe bronnen.

Je werkt binnen de cel RSWO, dat deel uitmaakt van de DEAO (Directie Onderwijs). Deze cel is verantwoordelijk voor de administratieve ondersteuning van het wetenschappelijk onderzoek dat verricht wordt in de KMS.

Daarnaast fungeert de cel RSWO ook als secretariaat voor wat betreft de doctoraten die in de KMS begeleid worden en dat in samenwerking met een andere universiteitsinstelling.

Belangrijkste taken:

 • Luik verwerven van projecten
  • Uitwerken netwerk van mogelijke financieringsbronnen
  • U vertegenwoordigt de KMS in nationale en internationale wetenschappelijke fora.
  • U bekijkt met interne klanten de mogelijke opportuniteiten van gepubliceerde calls
  • U informeert interne klanten over de kwaliteitsvereisten verbonden aan het indienen van projectvoorstellen
  • U bent verantwoordelijk voor het up to date houden van het portfolio wetenschappelijk onderzoek KMS
  • U werkt mee aan de vastlegging en aan de voorbereiding van nieuwe onderzoeksprojecten, zowel op nationaal als internationaal niveau
 • Luik opvolging van projecten
  • U beheert op administratief vlak wetenschappelijke programma's en projecten; je leest en commentarieert allerlei administratieve documenten m.b.t. project en/of projectvoorstellen; je stelt fiches op waarin je te ondertekenen documenten aan de hiërarchie voorlegt. Je stelt begeleidende brieven op om administratieve documenten te versturen
  • U volgt de verschillende fases van onderzoeksprogramma’s en –projecten op
  • U harmoniseert de in het kader van een programma uitgevoerde activiteiten en projecten en houdt deze coherent binnen de KMS
  • U bereidt het standpunt van de KMS mee voor, met de bedoeling het wetenschappelijk onderzoek binnen de KMS te positioneren binnen nationale en internationale initiatieven
  • Je staat in voor de controle en verwerking van allerhande financiële verrichtingen in het informatiesysteem zoals het, plaatsen van bestellingen, indienen van schuldvorderingen of facturen
  • Je bent aanspreekpunt van interne klanten voor financiële verrichtingen. Je informeert en adviseert klanten i.v.m. centrale financiële procedures en richtlijnen
  • Je helpt bij het opstellen van financiële verslagen, je leest ze na en je volgt de financiële toestand van de projecten op
 • Bijkomende taken
  • Luik beheer personeel
  • Bij afwezigheid van de vaste personeelsbeheerder:
   • Je stelt het contractdossier op van nieuwe medewerkers
   • Je volgt de personeelskredieten mee op en rapporteert aan de klant
   • Je verwerkt eveneens beroepskosten, reiswijzers, kredietkaarten en kostenformulieren

Vereiste vaardigheden

Technische vaardigheden
 • U bent in het bezit van een universitair diploma (minimum master)
 • Je hebt een goede kennis van de processen van het beheer van nationale en internationale O&O-programma's en projecten
 • Je kan de budgettaire cyclus binnen de overheid beheren, een selectieproces organiseren, met de verschillende belanghebbenden onderhandelen...
 • Je hebt een goede kennis van het onderzoek- en innovatielandschap, zowel op Belgisch gemeenschaps-, gewestelijk als federaal niveau en op het Europees niveau
 • Een opleiding en/of ervaring in Word, Excel, Access en Outlook
 • Ervaring met programmeren in Excel en Access is een meerwaarde
Specifieke vereisten

De werknemer zal werken met geclassificeerde informatie en zal dus de vereiste veiligheidsmachtiging moeten verkrijgen. De kandidaat moet instemmen met de achtergrondcontrole die nodig is om deze toelating te verkrijgen en die zal worden uitgevoerd door de Belgische Defensie.

Persoonlijke vaardigheden
 • Je denkt vernieuwend door innovatieve en creatieve ideeën aan te brengen
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgerichte acties om de beslissingen uit te voeren
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen tot de oplossing van conflicten tussen collega's
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hun een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten
 • Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie met hen op basis van je expertise.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van de ondernomen acties
Andere vaardigheden
 • Kennis van het Nederlands of het Frans (als tweede taal) is een meerwaarde
 • De kandidaat moet een zeer goede kennis hebben van het Engels (mondeling/ schriftelijk)
 • Een relevante professionele ervaring in het domein van onderzoek is een pluspunt

 

Varia

Contactpunten
Andere
 • Waarschijnlijke datum van aanwerving: vanaf 16 november 2020 of later, in overleg met de kandidaat
 • Statuut: voltijdse tewerkstelling op basis van een contract van bepaalde duur (1 jaar) met het Vermogen van de Koninklijke Militaire School, met mogelijkheid tot verlenging (u bent geen ambtenaar)
 • Loonschaal: A11 (houder van een masterdiploma) of A21 (burgerlijk ingenieur)
 • Extra-legale voordelen:
  • Gratis toegang tot de sportinfrastructuur op de campus
  • Restaurant en cafetaria op de campus met korting op de dagmenu
  • Gratis openbaar vervoer (woon-werkverkeer) / fietsvergoeding
  • Hospitalisatieverzekering
  • Eindejaarsuitkering
  • Vakantiegeld
  • Mogelijkheid tot het verkrijgen van een bonus voor tweetaligheid (Nederlands/Frans)
 • Werkplek:
  • Koninklijke Militaire School, Renaissancelaan 30, 1000 Brussel
  • Stimulerende werkomgeving

 

Jobs

Kandidatuurstelling

 • Je zal in een militaire omgeving tewerkgesteld zijn. Om deze reden ondergaat iedere werknemer een veiligheidsverificatie. Gelieve aan je sollicitatie het ingevulde document toe te voegen.
 • Stuur:
  • motivatiebrief,
  • CV
  • scan van je identiteitskaart (twee zijden)
  • veiligheidsverificatie

naar RSWO, Michel DIRICKX en Thierry Deprez

 • Vermeld duidelijk de referentie van het project: “RsMgrRSWO”
 • Uiterste datum voor het indienen van aanvragen: 6 november 2020
 • De interviews vinden plaats in de Koninklijke Militaire School, Hobbemastraat 8, 1000 Brussel. De datum en timing zullen worden gecommuniceerd aan de geselecteerde kandidaten.