Research Engineer/Scientist (M/V) voor de Koninklijke Militaire School, Departement Wiskunde, project DAP18-04

In het kader van een onderzoeksproject van de Belgische Defensie met titel: 'Development and Integration of Military Extended Reality Systems for Belgian Defence Operations', zijn we op zoek naar een voltijdse onderzoekswetenschapper/ingenieur met een master in (Industriële) Ingenieurswetenschappen. Kandidaten die op zoek zijn naar een doctoraatsfunctie worden aangemoedigd om ook te solliciteren.

Context
De Koninklijke Militaire School (KMS) is een militaire instelling voor universitair onderwijs die verantwoordelijk is voor de academische, militaire en fysieke opleiding van toekomstige officieren, en voor de voortgezette vorming van officieren op verschillende tijdstippen van hun actieve loopbaan bij Defensie (https://www.rma.ac.be).
De Koninklijke Militaire School voert ook wetenschappelijk onderzoek op universitair niveau uit in het kader van projecten die worden gefinancierd door Defensie of externe bronnen.
Immersieve technologieën zoals Augmented Reality (AR) en Virtual Reality (VR) hebben hun waarde bewezen in vele verschillende industrieën. Een lopend onderzoeksproject aan de Koninklijke Militaire School heeft als doel deze technologieën te gebruiken ter ondersteuning van de Belgische Defensieoperaties. De mogelijkheid om AR en VR te gebruiken om realistische 3D-reproducties van de echte wereld te ervaren, alsook digitaal verbeterde scènes (bv. met 'non-playing characters' (NPC) of gesimuleerde abnormale gebeurtenissen) is voor veel van onze eindgebruikers een kritische behoefte gebleken. Dit is een actief onderzoeksgebied, waarbij elementen uit computervisie, robotica, machine learning en mens-systeemintegratie worden gecombineerd. Use cases zullen onder meer betrekking hebben op training voor militaire operaties, maar ook op brandbestrijding en medische noodhulp, in het kader van samenwerkingsverbanden met commerciële en overheidsinstellingen.

Studie
De studie onderzoekt domeinoverschrijdende wetenschappelijke innovaties op het gebied van computervisie, robotica, mens-systeemintegratie, machine learning om AR- en VR-systemen te ontwikkelen die het situationeel bewustzijn van soldaten tijdens operaties zullen verhogen en hen in staat zullen stellen om teamtraining te geven in de echte of virtuele wereld, met toegevoegde non-playing characters of specifieke elementen, afhankelijk van de aard van de training. Als resultaat van deze studie zal de Belgische Defensie over verschillende proof-of-concept AR- en VR-systemen beschikken, bestaande uit COTS/MOTS-hardware en een op maat gemaakte software VR-toolbox, aangepast aan de behoeften van de Belgische Defensieklanten. Deze worden ontwikkeld in nauwe samenwerking met de eindgebruikers en industriële partners door een combinatie van korte ontwikkelingscycli en fundamenteel onderzoek.

Het onderzoek wordt uitgevoerd op de afdeling MWMW (Wiskunde), in samenwerking met andere afdelingen van de Koninklijke Militaire School (KMS), zoals mechanica, psychologie, et al. De kandidaat wordt begeleid door Dr. Ir Rob Haelterman.

Het contract duurt tot 31/10/2023, met mogelijkheid tot verlenging.

Hoofdtaken

 • Onderzoeksactiviteiten uitvoeren in het kader van het onderzoeksproject: bepalen van de gebruikerseisen, analyse van de markt en interactie met leveranciers, integreren van systeemcomponenten, testen van het systeem in gecontroleerde, trainings- en (semi-) operationele omgevingen.
 • Rapporteren van de voortgangsresultaten aan de studiedirecteur in het Engels.
 • Rapporteren van de behaalde resultaten op nationale en internationale conferenties en schrijven van wetenschappelijke artikels in het Engels.

Vereiste vaardigheden

Technische vaardigheden
 • De aanvrager moet beschikken over een masterdiploma in de ingenieurswetenschappen of een diploma in de industriële-ingenieurswetenschappen.
 • Opleiding of ervaring in het ontwikkelen van AR/VR-applicaties is een toegevoegde waarde.
 • Opleiding of ervaring op het gebied van 3D-scantechnieken en/of mapping is een toegevoegde waarde.
 • Ervaring met programmeren en telecommunicatie is aan te bevelen.
 • Opleiding of ervaring in toegepast onderzoek en/of ontwerp is een toegevoegde waarde.
Specifieke vereisten De onderzoeker wordt blootgesteld aan geclassificeerde informatie en zal dus de vereiste veiligheidsmachtiging moeten verkrijgen. De kandidaat moet instemmen met de achtergrondcontrole die nodig is om deze toelating te verkrijgen en die zal worden uitgevoerd door de Belgische Defensie.
Persoonlijke vaardigheden
 • U verricht wetenschappelijk onderzoek op een onafhankelijke manier binnen een multidisciplinaire omgeving die u naar een doctoraat kan leiden.
 • U denkt op een innovatieve en creatieve manier.
 • U communiceert uw resultaten op een duidelijke, beknopte en nauwkeurige manier.
 • U neemt initiatief.
 • U bent betrokken en resultaatgericht.
 • U bent eerlijk, loyaal t.o.v. de instelling en respecteert de vertrouwelijkheid.
 • U plant en beheert proactief uw zelfontplooiing, terwijl u kritisch bent voor uw eigen functioneren en streeft naar zelfverbetering.
 • U verbetert de teamgeest en lost interpersoonlijke conflicten op.
 • U lost zelfstandig problemen op en vindt alternatieven of oplossingen.
 • U gedraagt u op een respectvolle manier naar de anderen, naar hun ideeën en meningen en naar procedures en instructies.
 • U bent flexibel om te veranderen en uzelf aan te passen.
 • U engageert u in uw werk door het beste van uw vaardigheden te geven in het streven naar de hoogste kwaliteitsnormen en door te zetten wanneer dat nodig is.
Andere vaardigheden
 • De kandidaat moet een goede kennis hebben van het Engels (mondeling/schriftelijk).
 • Minimum kennis van het Frans of Nederlands is gewenst (samenwerking met collega’s).

 

Varia

Contactpunten
Andere
 • Waarschijnlijke datum van aanwerving: Vanaf 01 juli 2020 of vroeger, in overleg met de kandidaat. (Kandidaten die in juni 2020 afstuderen worden aanvaard op voorwaarde van het behalen van het diploma voor de start van het contract).
 • Statuut: Voltijdse tewerkstelling op basis van een contract van onbepaalde duur met het Patrimonium van de Koninklijke Militaire School (u bent geen ambtenaar).
 • Loonschaal: A11 (ing. of houder van een masterdiploma Industrieel ingenieur) / A21 (Ir of houder van een masterdiploma ingenieurswetenschappen).
 • Extra-legale voordelen:
  • mogelijkheid tot het verkrijgen van een bonus voor tweetaligheid (Nederlands/Frans);
  • vakantiegeld;
  • eindejaarsuitkering;
  • hospitalisatieverzekering;gGratis openbaar vervoer (woon-werkverkeer);
  • gratis toegang tot de sportinfrastructuur op de campus;
  • toegang tot restaurant en cafetaria op de campus met korting op het dagmenu.
 • Werkplek:
  • Koninklijke Militaire School, Renaissancelaan 30, 1000 Brussel;
  • occasionele reizen naar het buitenland;
  • vergaderingen bij de partners in het onderzoek.

 

 

Jobs

Kandidatuurstelling

 • Stuur een motivatiebrief, een CV en een scan van uw identiteitskaart (twee zijden) naar Rob Haelterman  en naar Thierry Deprez.
 • U zal in een militaire omgeving tewerkgesteld zijn. Om deze reden ondergaat iedere werknemer een veiligheidsverificatie. Gelieve aan uw sollicitatie het ingevulde document toe te voegen dat u bij deze functiebeschrijving terugvindt.
 • Vermeld duidelijk de referentie van het project: DAP18-04
 • Uiterste datum voor het indienen van kandidatuurstelling: 30 april 2020
 • De interviews vinden plaats in de Koninklijke Militaire School, Hobbemastraat 8, 1000 Brussel. De datum en timing zal worden gecommuniceerd aan de geselecteerde kandidaten.