Research Engineer/Scientist (M/V) voor de Koninklijke Militaire School, Departement Mechanica, project 'Military Sound' (MSP19-01)

Functiebeschrijving en bijbehorende taken

In het kader van een onderzoeksproject van Defensie met als titel: "Military Sound", zijn we op zoek naar een fulltime onderzoeker / ingenieur met een master ingenieurswetenschappen/ burgerlijk ingenieur/master in de natuurkunde in het domein van de mechanica of akoestiek. Kandidaten die op zoek zijn naar een doctoraatspositie worden aangemoedigd om ook een aanvraag in te dienen.

Context:
De Koninklijke Militaire School (KMS) is een militaire instelling voor universitair onderwijs die verantwoordelijk is voor de elementaire academische, militaire en fysieke opleiding van toekomstige officieren, en voor de voortdurende voortgezette vorming van officieren tijdens hun actieve carrière bij Defensie (www.rma.ac.be). De Koninklijke Militaire School voert ook wetenschappelijk onderzoek op universitair niveau uit in het kader van projecten die worden gefinancierd door Defensie of externe bronnen.
Je werkt binnen de onderzoekscel 'Hazards and Energy in Flows' in het laboratorium
'Environmental Mechanics & Mobility Applications' van het departement Mechanica. Je doet onderzoek op universitair niveau binnen het project ‘MilSound (Military Sound)’ samen met een onderzoeksteam en in nauwe samenwerking met een industriële partner.

Studie:
De modellen die actueel gebruikt worden om de impact van geluid op het personeel en op de omgeving te bestuderen, zijn hoofdzakelijk gebaseerd op lineaire propagatie. De modellen laten niet toe om geluid afkomstig van militaire bronnen, zoals het geluid van jachtvliegtuigen of het impulsgeluid van vuurwapens, kanonnen, detonaties en explosies, nauwkeurig te voorspellen. Het breed spectrum, de directiviteit en de duur zijn zeer specifiek met betrekking tot militaire geluidsbronnen. De belangrijke verschillen die opgemerkt kunnen worden ten opzichte van experimentele gegevens en ten opzichte van resultaten ten gevolge van ‘burger' propagatie modellen zijn te wijten aan het niet-lineaire gedrag.

We stellen ons tot doel een software met de daarbij horende methodologie te ontwikkelen met betrekking tot breedband militair geluid om de ‘emissie’ van militair geluid te evalueren en te beheren. De methodologie zou gekoppeld worden met een ‘geografische’ software om zo de propagatie in verschillende terreinomstandigheden te kunnen modelleren. Op deze manier kunnen de geluidsniveaus en de blootstelling op verschillende plaatsen berekend worden. We wensen het model te valideren aan de hand van een doorgedreven meetcampagne ‘in situ’.

De software en de methodologie kunnen gebruikt worden om de impact van militaire activiteiten op de samenleving inzake internationale en regionale wetgeving te evalueren en om isolatiemaatregelen te optimaliseren (door zich te beschermen of door de procedures aan te passen)

Het onderzoek zal worden uitgevoerd in het departement MECA (Mechanica) van de Koninklijke Militaire School. De kandidaat wordt begeleid door Dr. Ir majoor Kristof Harri en Dr. Ir majoor Benoît Marinus.

Het contract is voor 4 jaar, met mogelijkheid tot verlenging.

Hoofdtaken

 • Voert onderzoeksactiviteiten uit in het kader van het onderzoeksproject.
 • Rapporteert de resultaten van het project aan de promotor en het onderzoeksteam in het Engels.
 • Communiceert de verkregen resultaten op internationale conferenties en schrijft wetenschappelijke artikelen in het Engels.

Meer informatie:
Benoît Mariunus & Kristof Harri
 

Vereiste vaardigheden

Technische vaardigheden
 • De kandidaat heeft een masterdiploma in ingenieurswetenschappen, toegepaste wetenschappen in de elektromechanica, of in de natuurkunde in het domein van fluïdummechanica of akoestiek;
 • Een opleiding of ervaring in Computational Fluid Dynamics is een toegevoegde waarde;
 • Een opleiding of ervaring in akoestiek is een toegevoegde waarde;
 • Een opleiding of ervaring in toegepast onderzoek is een toegevoegde waarde;
 • Ervaring met programmeren wordt aanbevolen.
Specifieke vereisten De onderzoeker wordt blootgesteld aan geclassificeerde informatie en zal dus de vereiste veiligheidsmachtiging moeten verkrijgen. De kandidaat moet instemmen met de achtergrondcontrole die nodig is om deze toelating te verkrijgen en die zal worden uitgevoerd door de Belgische Defensie.
Persoonlijke vaardigheden
 • Je verricht wetenschappelijk onderzoek op een onafhankelijke en oprechte manier binnen een multidisciplinaire omgeving die u naar een doctoraat kan leiden.
 • Je denkt op een innovatieve en creatieve manier.
 • Je communiceert uw resultaten op een duidelijke, beknopte en nauwkeurige manier.
 • Je neemt initiatief.
 • Je bent betrokken en resultaatgericht.
 • Je bent eerlijk, loyaal tegenover de instelling en respecteert de
 • vertrouwelijkheid.
 • Je plant en beheert proactief uw zelfontplooiing, terwijl u kritisch bent voor uw eigen functioneren en streeft naar zelfverbetering.
 • Je verbetert de teamgeest en lost interpersoonlijke conflicten op.
 • Je lost zelfstandig problemen op en vindt alternatieven of oplossingen.
 • Je gedraagt je op een respectvolle manier naar de anderen, naar hun ideeën en meningen en naar procedures en instructies.
 • Je bent flexibel om te veranderen en uzelf aan te passen.
 • Je engageert je in je werk door het beste van uw vaardigheden te geven in het streven naar de hoogste kwaliteitsnormen en door te zetten wanneer dat nodig is.
Andere vaardigheden
 • De kandidaat moet een goede kennis hebben van het Engels (mondeling / schriftelijk).
 • Minimum kennis van het Frans of Nederlands is gewenst (samenwerking met collega’s).

 

Varia

Contactpunten
Andere
 • Waarschijnlijke datum van aanwerving: Vanaf 1 oktober 2020, in overleg met de kandidaat.
 • Kandidaten die in juni of september 2020 afstuderen worden aanvaard.
 • Statuut: Voltijdse tewerkstelling op basis van een contract van onbepaalde duur met het Patrimonium van de Koninklijke Militaire School (je bent geen ambtenaar).
 • Loonschaal: A11 (houder van een masterdiploma natuurkunde) / A21 (Ir of houder van een masterdiploma ingenieurswetenschappen (Applied Sciences)
 • Extra-legale voordelen:
  • Mogelijkheid tot het verkrijgen van een bonus voor tweetaligheid (Nederlands/Frans);
  • Vakantiegeld;
  • Eindejaarsuitkering;
  • Hospitalisatieverzekering;
  • Gratis openbaar vervoer (woon-werkverkeer);
  • Gratis toegang tot de sportinfrastructuur op de campus;
  • Restaurant en cafetaria op de campus met korting op de dagmenu.
 • Werkplek:
  • Koninklijke Militaire School, Renaissancelaan 30, 1000 Brussel;
  • Occasionele reizen naar het buitenland;
  • Vergaderingen bij de partners in het onderzoek;
  • Stimulerende werkomgeving.

 

 

Jobs

Kandidatuurstelling

Stuur:

 • uw motivatiebrief,
 • uw CV,
 • de afschrift van studiepunten en puntenlijst van uw laatste Master opleiding,
 • een scan van uw identiteitskaart (twee zijden) of van uw paspoort,
 • de ingevulde en ondertekende aanvraag veiligheidsverificatie (zie onderaan)

naar Benoît Marinus, Kristof Harri en Thierry Deprez.

 • Je zal in een militaire omgeving tewerkgesteld zijn. Om deze reden ondergaat iedere werknemer een veiligheidsverificatie. Gelieve aan uw sollicitatie het ingevulde document toe te voegen.
 • Vermeld duidelijk de referentie van het project: MSP19-01
 • Uiterste datum voor het indienen van kandidatuurstelling: 31 juli 2020
 • De interviews vinden plaats in de Koninklijke Militaire School, Hobbemastraat 8, 1000 Brussel, of online op aanvraag. De datum, timing, en modaliteiten van de interview die gepland is tussen 4 en 10 augustus zulllen worden gecommuniceerd aan de geselecteerde kandidaten.