Rapport: Performance Management in Defense Organizations

  • 19 februari 2021

Het rapport van de NAVO SAS096 « Research Task Group » over « Performance Management in Defense Organizations » is online beschikbaar (ISBN 978-92-837-2152-9). Dit rapport bevat belangrijke bijdragen van kolonel IMM Geert LETENS dr. Ir. en commandant Joaquim Soares van de Koninklijke Militaire School. 

Het document bestaat uit nationale onderzoeksresultaten, een gestructureerd literatuuroverzicht, opinies van experten en een nieuw raamwerk voor prestatiemanagement bij Defensie. Dit zou de lezer moeten helpen om op een succesvolle manier prestatie meet- en beheerinitiatieven op te zetten, ter ondersteuning van beslissingsnemers op het strategisch niveau. Het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie heeft dit project gedeeltelijk gefinancierd.