Promotiepeters en -meters

Luitenant-generaal Georges Beernaerts, commandant van de KMS van 1946 tot 1951, begint met de traditie om aan elke nieuwe promotie een peter (of meter) toe te wijzen.

Tijdens de jaarlijkse ceremonie van de opening van het academiejaar worden de nieuwe promoties aan hun peter (of meter) voorgesteld, die met zorg gekozen worden omwille van hun voorbeeldfunctie gedurende hun loopbaan en hun gehele leven.

Promoties POL (polytechnische faculteit)
175 POL Kolonel SBH Joseph WARNAUTS (99 AG)
174 POL Admiraal Daniel  GELUYCKENS  
173 POL Luitenant vlieger Jan OLIESLAGERS  

172 POL

Kapitein Maxime SÉVERIN (77 AG)
171 POL Luitenant-generaal Georges RENSON (100 AG)
170 POL Professor Émile TITS (98 AG)
169 POL Eregeneraal-majoor Victor NAESSENS de LONCIN  
168 POL Professor Léon BELCHE (97 AG)
167 POL Kapitein-commandant Jean SAUSSEZ (97 AG)
166 POL Mevrouw Lucie VANOSMAEL  
165 POL Luitenant-kolonel vlieger ir. Ronald (Ronny) VAERTEN (136 POL)
164 POL De heer Emile FRANCQUI  
163 POL Luitenant-generaal Baron Georges VIVARIO (90 AG)
162 POL Luitenant-generaal Armand DE SMIDT (88 AG)
161 POL Professor Georges LEMAÎTRE  
160 POL Luitenant-generaal Albert CRAHAY (92 AG)
159 POL Luitenant-generaal Roger DEWANDRE (98 AG)
158 POL Mevrouw Marie-Louise HENIN  
157 POL Luitenant-kolonel Eddy BLONDEEL  
156 POL Luitenant-generaal Baron Peter DE GREEF (80 AG)
155 POL Kapitein Robert VEKEMANS (94 AG)
154 POL Luitenant-generaal Albert NYSSENS (61 AG)
153 POL Professor Fernand UMÉ (67 AG)
152 POL Professor Louis CAUCHIE (79A AG)
151 POL Majoor Georges LECOINTE (52 AG)
150 POL De Heer Walther DEWÉ  
149 POL Professor Paul-Louis BAETSLÉ (87 AG)
148 POL Professor Edouard FRANCKX (85 AG)
147 POL Kolonel Urbain RENIERS (86 AG)
146 POL Professor Jean-Servais STAS  
145 POL Luitenant Emile DANCO (52 AG)
144 POL Professor Henri BERNARD (85 AG)
143 POL Luitenant-generaal Henri-Alexis BRIALMONT (5 AG)
142 POL Kapitein Emile DUMONT (63 AG)
141 POL Luitenant-generaal Graaf Georges LEMAN (33 AG)
140 POL Kapitein-commandant Albert DALCQ (81 AG)
139 POL Luitenant-generaal Jean-Baptiste LIAGRE (1 AG)
138 POL Kapitein Jean SEEGER (89AG)
137 POL Professor Emile SIBENALER (95 AG)
136 POL Luitenant Waldor HALEWYCK De HEUSCH (94 AG)
135 POL Professor Jan SCHEERE (90 AG)
134 POL Luitenant-generaal Pierre ROMAN (97 AG)
133 POL Kolonel vlieger Guy DE BUEGER (97 AG)
132 POL Luitenant Georges HAZÉE (98 AG)
131 POL Luitenant-generaal Georges BEERNAERTS (79 AG)
130 POL Kolonel IMF Jean BROSIUS (75 AG)
129 POL Professor Adolphe QUETELET  
128 POL Onderluitenant Claude SCHMITZ (99 AG)
127 POL Majoor SBH Graaf Henri D'OULTREMONT (51 AG)
126 POL Kolonel Frédéric LE BON

(75 AG)

125 POL Kolonel Louis BÉGAULT (74 AG)
124 POL Luitenant vlieger Francis LAMQUIN (96 AG)
123 POL Onderluitenant Leon HAMMEL (100 AG)
122 POL Kapitein Raymond DEHASSE (89 AG)
121 POL Onderluitenant Alfred BRASSEUR (99 AG)
120 POL Kapitein Marcel WAGNER (88 AG)
119 POL Kapitein-commandant Numa CHARLIER (84 AG)
118 POL Majoor IMF Paul DUFOUR (79A AG)
117 POL Kapitein vlieger René DETHIER (93 AG)
116 POL Luitenant-kolonel Pierre LEMPEREUR (79A AG)
115 POL Kapitein IMF Hubert VAN EEPOEL (89 AG)
114 POL Luitenant Willy ROUILLON (94 AG)
113 POL Luitenant Arnold PIERROT (94 AG)
112 POL Kapitein-commandant Jules JAUMOTTE (72 AG)
111 POL Luitenant-kolonel Albert LEURQUIN (86 AG)
110 POL Kapitein IMF Maurice LAMEIRE (85 AG)
109 POL Majoor vlieger Dominique POTIER (84 AG)
108 POL Luitenant Pierre BOVEROUX (94 AG)
107 POL Luitenant Gustave ROLIN (77 AG)
107 POL Luitenant Hyppolite ROLIN (69 AG)
106 POL Kapitein vlieger Pierre WATTEYNER (99 AG)
105 POL Majoor Louis LEGRAND (81 AG)
104 POL Kapitein vlieger Jacques VAN DER PERREN (98 AG)
103 POL Generaal-majoor Alphonse GENNOTTE (59 AG)
102 POL Luitenant Adolphe MENY (97 AG)
101 POL Luitenant-kolonel Georges HAUTEM (79 AG)

 

Promoties TAW/SSMW (faculteit sociale en militaire wetenschappen)
160 SSMW Kolonel Joseph LEENAERTS (84 IC)
159 SSMW Majoor Marcel LUYCK  
158 SSMW Kapitein-commandant vlieger Fernand JACQUET (58 IC)
157 SSMW Kapitein Alfred MOSTENNE (62 IC)
156 SSMW Luitenant-generaal André VAN SPRANG (57 IC)
155 SSMW Luitenant-generaal vlieger Baron Michel (Mike) DONNET  
154 SSMW Luitenant Charles COOMANS (62 IC)
153 SSMW Majoor Vlieger Robby DE BRUIN (93 TAW)
152 SSMW Generaal-majoor Robert TABARY  
151 SSMW Mevrouw Marguerite BERVOETS  
150 SSMW Luitenant Bruno DE RAS (94 TAW)
149 SSMW ZKH Prins KAREL (71 IC)
148 SSMW Mevrouw Andrée DE JONGH  
147 SSMW Mevrouw Louise DE LANDSHEER  
146 SSMW Luitenant-ter-zee Billet VICTOR  
145 SSMW Luitenant-generaal Oscar MICHIELS (52 IC)
144 SSMW Commodore Georges TIMMERMANS  
143 SSMW HM Koningin ELISABETH  
142 SSMW Generaal-majoor Georges DANLOY  
141 TAW Generaal-majoor Raoul DE FRAITEUR (64 IC)
140 TAW Luitenant-generaal Jean-Baptiste PIRON (64 IC)
139 TAW Luitenant-generaal Victor VAN STRYDONCK DE BURKEL (44 IC)
138 TAW Luitenant-generaal Prudent NUYTEN (44 IC)
137 TAW Generaal-majoor Victor WERNER (75 IC)
136 TAW  Kolonel SBH Norbert GAUTHIER (75 IC)
135 TAW Majoor René DUBREUCQ (37 IC)
134 TAW Luitenant Thierry LOTIN (127 TAW)
133 TAW Luitenant-generaal Baron Jules JACQUES DE DIXMUDE (27 IC)
132 TAW De heer Charles DE COSTER  
131 TAW Kapitein-commandant Francis DE MEEÛS  
130 TAW Majoor Raoul PIETTE  
129 TAW Generaal-majoor Maurice DUMORTIER  
128 TAW Onderluitenant Gaston VAN BUYLAERE (84 IC)
127 TAW Kapitein-commandant Robert KAECKENBEECK (71 IC)
126 TAW Luitenant Graaf Arnold LE GRELLE (94 TAW)
125 TAW Kapitein-commandant Jean COLLET (87A TAW)
124 TAW ZKH Prins BOUDEWIJN (33 IC)
123 TAW Luitenant Raoul VIGNOBLE (85 IC)
122 TAW Kapitein-commandant Pierre DE COENE (70 IC)
121 TAW Onderluitenant Jacques DUMON (82 IC)
120 TAW Majoor vlieger Paul HENRY DE LA LINDI (71 IC)
119 TAW Onderluitenant Roger LIBION (85 IC)
118 TAW Onderluitenant Georges BUYSSE (89 TAW)
117 TAW Luitenant-generaal Jules PIRE (49 IC)
116 TAW Onderluitenant Rodolphe GALLOY (84 IC)
115 TAW ZM de Koning ALBERT I (41 IC)
114 TAW Onderluitenant Gerard BRAQUENIER (83 IC)
113 TAW Onderluitenant Albert LOOSEN (81 IC)
112 TAW Kolonel SBH René BREMER (39 ICà
111 TAW Kapitein Amaury DUCAMP (71 IC)
110 TAW Kapitein-commandant Joseph VAN BENEDEN  (71 IC)
109 TAW Luitenant Théophile SEVRIN (78 IC)
108 TAW Luitenant Arthur ROYAUX (80 IC)
107 TAW Luitenant Albert DUPONT (77 IC)
106 TAW Luitenant Raoul HANSE (81 IC)
105 TAW Majoor vlieger Charles DE HEPCÉE (76 IC)
104 TAW  Kapitein vlieger Georges DOUTREPONT (78 IC)
103 TAW Kapitein vlieger Charles DEFRAIGNE (82 IC)
102 TAW Majoor SBH Marcel LERMUSIEAU (62 IC)
101 TAW Kapitein vlieger Charles GOFFIN (79 IC)
100 TAW Luitenant Henri LELIVE (61 IC)
99 TAW Luitenant Jules DEHEU (78 IC)
98 TAW Luitenant Louis BOËL (82 IC)
97 TAW Luitenant Paul LEGROS (80 IC)
96 TAW Kapitein SBH Jean QUINET (73 IC)
95 TAW Kapitein Constant VYT (77 IC)
94 TAW Onderluitenant Landry LAMBERT (83 IC)
93 TAW Kapitein Albert VAN DEN HOVE D'ERTSENRYCK (74 IC)
92 TAW Kapitein vlieger Henri PICARD (82 IC)
91 TAW Onderluitenant Fernand MARISSAL (60 IC)
90 TAW Majoor SBH Charles CLASER (66 IC)
89 TAW Kapitein Aia VAN SCHUERBEEK (85 IC)
88 TAW Generaal-majoor Jules BASTIN (58 IC)
87 TAW Kapitein Robert WOUTERS (84 IC)
86 TAW Kolonel Armand ADAM (60 IC)

 

Promoties II (industrieel ingenieur)
51 II Kapitein-ter-zee Prosper BUYS  
50 II De heer Albert TOUSSAINT (95 AG)
49 II Generaal-majoor vlieger René DALLEUR  

 

Promoties Med (medische studies bij Defensie)
91 Med Majoor geneesheer Félix BASTIN  
90 Med Generaal-majoor geneesheer Jean MAGE  
89 Med Kolonel apotheker André DEFALQUE  
88 Med Generaal-majoor geneesheer Edgard EVRARD  

 

Promoties Pil&ATC (piloot en luchtverkeersleider bij het hulpkader)
2009 Pil&ATC Baron Pierre DE CATERS  
2008 Pil&ATC Kapitein-commandant vlieger Antoine PRINS DE LIGNE  
2007 Pil&ATC Luitenant-generaal vlieger Arman CREKILLIE  
2006 Pil&ATC Generaal-majoor vlieger Albert HENRY (80 IC)
2004 Pil&ATC Luitenant vlieger Sans MARCEL  
2003 Pil&ATC Luitenant-kolonel vlieger Jean LAVIGNE  

 

Vaandel