Prinses Elisabeth start op 31 augustus aan de KMS

  • 20 mei 2020

Volgend academiejaar ontvangen we Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Elisabeth op de Campus Renaissance. Ze zal een jaar lang studeren in de 160ste promotie Sociale en Militaire Wetenschappen (SSMW). Daarmee zet ze een lange traditie binnen de Koninklijke Familie verder. Zo maakte prins Alexander deel uit van de 115e promotie Polytechniek, haar vader Koning Filip maakte deel uit van de 118e promotie TAW (Toutes Armes/Alle Wapens, nu SSMW) en prins Laurent studeerde binnen de 123e promotie TAW. De voorlopig laatste in het rijtje is prins Amedeo die lid was van de 144e promotie SSMW tijdens het academiejaar 2004-2005.

De studenten van de Koninklijke Militaire School kijken uit naar de komst van onze Belgische kroonprinses en zullen haar hartelijk ontvangen. Ook de docenten, professoren en het personeel van de KMS zullen er alles aan doen om haar een leerrijke tijd te geven.

Welkom aan de KMS Prinses!