Directie Academisch Onderwijs (DEAO)

De directeur van het academisch onderwijs is verantwoordelijk voor de academische vorming van studenten en voor het academisch onderzoek.

DEAO heeft een aantal stafmedewerkers en is verantwoordelijk voor de organisatie van:

Staf

De staf DEAO bevat volgende diensten:

 • Personeel & budget (ADE-1) beheert het personeel en het budget van de directie.
 • Planning & programma’s (ADE-2) maakt de lesprogramma’s op.
 • Wetenschappelijk onderzoek (RSWO) coördineert de fundamentele en toegepaste onderzoeksactiviteiten.
 • Secretariaat.

Faculteit Polytechniek (Fac Pol)

De Fac Pol omvat volgende departementen:

 • Chemie (CHCH) bestaat uit de Leerstoel Algemene chemie (CGMC) en de Leerstoel Toegepaste Chemie (TSCA)
 • CISS (afkorting van communication, information, systems & sensors)
 • Fysica (PHYS)
 • Mechanica (MECA)
 • Wapensystemen en Ballistiek (ABAL)
 • Wiskunde (MWMW)

Faculteit Sociale en Militaire Wetenschappen (Fac SSMW)

De Fac SSMW bestaat uit volgende departementen:

 • Conflictstudies (COST)
 • Economie, management & leadership (DEML)
 • Gedragswetenschappen (SCGW - omvat de leerstoelen Recht, Sociologie, Psychologie en Filosofie)
 • Het Dept Operaties (DOps; is een beetje hybride en wordt binnen de Directie Defensiecollege beschreven).

Centrum voor Taalonderwijs (CLNG)

Het CLNG bestaat uit volgende leerstoelen:

 • Duits
 • Engels
 • Frans
 • Nederlands
 • De cel 'Operational English'

Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek is een van de bouwstenen van universitair onderwijs. De KMS is uiteraard ook betrokken bij verschillende wetenschappelijke onderzoeksprojecten van Defensie. Master-thesissen hebben vaak betrekking op een element van het wetenschappelijk onderzoek aan de KMS. De coördinatie gebeurt door de Dienst van het Wetenschappelijk Onderzoek (RSWO).

Universitaire Bibliotheek van Defensie (BUDef)

De Universitaire Bibliotheek van Defensie bevindt zich op twee locaties:
de Campus Renaissance en het Kwartier Koningin Elisabeth te Evere.