Organisatie

Commando (Comdo)

Aan het hoofd staat de commandant van de KMS. Hij/zij wordt bijgestaan door een stafchef en volgende diensten die het commando steunen:

  • Controle en evaluatie (CECE) stelt en volgt de nodige richtlijnen en indicatoren op, ten einde het Comdo een beeld te geven over de werking van de KMS.
  • Communicatie, Imago en Public Relations (CIPR) houdt zich vooral bezig met interne en externe communicatie, met publieke relaties in het algemeen en het organiseren van militaire (eedaflegging, opening academiejaar, ...) en academische plechtigheden.
  • Internationaal Bureau (BurInt) houdt zich vooral bezig met de organisatie van de toelatingswedstrijd (voor de nieuwe leerlingen KMS o.a.), de organisatie van taalexamens voor Defensie evenals de in- en uitgaande studenten in het ERASMUS programma.
  • Human resources (HRM) doet het beheer van het KMS-personeel.
  • Informatiemanagement (IMGI) leidt de informatiefluxen in de KMS in goede banen.
  • De synthese-officier (OSyn) synthetiseert de belangrijke dossiers en waakt over de wettelijke aspecten.
  • De kabinetschef (CDC) is de naaste medewerker van de Comd KMS.
  • De korpsadjudant (RSM) en de korpskorporaal zijn de eerste aanspreekpunten voor de Onderofficieren en de Vrijwilligers (en het gelijkgesteld burgerpersoneel).
  • Het secretariaat beheert en coördineert de briefwisseling.