Onderzoeker/wetenschapper (M/V) voor de Koninklijke Militaire School, Departement Mechanica, project “Near-field pollutant dispersion due to explosions” (MSP20-02)

Functiebeschrijving en bijbehorende taken

De Koninklijke Militaire School is op zoek naar een fulltime onderzoeker/ingenieur met een master in toegepaste wetenschappen/engineering/fysica/informatica in het domein van de vloeistofmechanica en/of numerieke simulatie. Kandidaten die een doctoraat willen behalen worden sterk aangemoedigd om te solliciteren en krijgen de voorkeur. Het werk bestaat in de eerste plaats uit een experimentele campagne op de explosievenopruimingsplaats in Poelkapelle, aangevuld met de implementatie van een numeriek model. In deze studie focussen we op de kwantificering en de modellering van de dispersie van kleine deeltjes ten gevolge van een explosie, om potentiële gezondheidsrisico's op de bergingssite in Poelkapelle te kwantificeren en om numerieke modellen te bekomen voor de dispersie van deeltjes ten gevolge van een explosie.

Context:
De Koninklijke Militaire School (KMS) is een militaire instelling die verantwoordelijk is voor de academische, militaire en fysieke basisopleiding van de toekomstige officieren en voor de permanente bijscholing van de officieren tijdens hun actieve loopbaan bij Defensie. Ze is volledig erkend als universiteit en voldoet aan dezelfde criteria als burgeruniversiteiten. De Koninklijke Militaire School voert ook wetenschappelijk onderzoek uit op universitair niveau voor projecten die gefinancierd worden door Defensie of door externe bronnen.

Je werkt binnen de onderzoekseenheden "Fluid Dynamics" en "Military & Protective Engineering", die onderzoek doen op universitair niveau voor het Defensie-onderzoeksproject "Near-field pollutant dispersion due to explosions".

Studie:
Problemen met de verspreiding van deeltjes en gassen in de atmosfeer beginnen vaak met een explosief vrijkomen van materiaal. Dit geldt met name voor problemen in de militaire context, zoals de beoordeling van terroristische dreigingen waarbij bijvoorbeeld vuile bommen worden gebruikt. Onze eerdere studies hebben zich gericht op de atmosferische verspreiding van verontreinigende stoffen zonder rekening te houden met het effect van de initiële explosie. Het doel van het huidige voorstel is het effect van een explosie op de initiële verspreiding van deeltjes en gassen te bestuderen. Dit zal het mogelijk maken de effecten van de schadelijke stof in de buurt van de bron te voorspellen.

In de eerste fase van het werk willen we een grootschalige experimentele studie uitvoeren van de "Covered Earth Detonation" op de site van Poelkapelle. Hier wordt conventionele munitie afgevoerd door ze te laten ontploffen in een met aarde bedekte put. Dit levert een rijke bron van relevante experimentele gegevens op die op zichzelf al een antwoord geven op vragen over de gezondheids- en milieueffecten van deze vernietigingsmethode. In een tweede fase zullen de verzamelde gegevens dienen om een numeriek model te valideren voor de verspreiding en neerslag in het omliggende terrein. Dit model kan dan worden geïntegreerd in ons bestaande model om een brug te vormen tussen de initiële explosie en de verspreiding door het effect van de wind.

Job description:
Het contract heeft een looptijd van vier jaar, met mogelijkheid tot verlenging.

Hoofdtaken:

 • Onderzoeksactiviteiten uitvoeren in het kader van het onderzoeksproject:
  • Vertrouwd worden met de experimentele technieken die nodig zijn voor de metingen in het veld (aërosoldeeltjestellers, hogesnelheidscamera's, druksensoren, weerstation)
  • Literatuuroverzicht van de technieken voor het modelleren van explosies en hun effect op deeltjes
  • Planning en uitvoering van de systematische meetcampagne op de Poelkapelle-site, in coördinatie met DOVO
  • Analyse van de metingen om de exploitatie ervan mogelijk te maken voor directe kwantificering van de blootstellingen op de Poelkapelle-site
  • Ontwikkeling van een numeriek model, gebaseerd op onze bestaande Variational MultiScale (VMS) implementatie
 • Rapporteren van de vooruitgang aan de promotor en het onderzoeksteam in het Engels.
 • Rapporteren van de behaalde resultaten op internationale conferenties en schrijven van wetenschappelijke artikelen in het Engels.

Meer informatie:
Bart Janssens en David Lecompte

Vereiste vaardigheden

Technische vaardigheden
 • De kandidaat heeft een masterdiploma in de toegepaste wetenschappen, ingenieurswetenschappen of computerwetenschappen.
 • De ideale kandidaat heeft een opleiding of ervaring in ten minste enkele van de volgende domeinen:
  • Experimentele technieken
  • Numerieke simulatie en modellering
  • Wetenschappelijk programmeren (C++)
  • Modellering van stromingen en dispersie
  • Experimentele en/of numerieke studie van explosies
 • Affiniteit met high performance computing en de bereidheid om een nieuwe programmeertaal als Julia te gebruiken is een toegevoegde waarde.
Specifieke vereisten De onderzoeker kan worden blootgesteld aan vertrouwelijke informatie en zal daarom de vereiste veiligheidsmachtiging moeten verkrijgen. De kandidaat moet akkoord gaan met het achtergrondonderzoek dat nodig is om deze machtiging te verkrijgen en dat door de Belgische Defensie zal worden
uitgevoerd.
Ook kan de ondertekening van een geheimhoudingsovereenkomst met DOVO vereist zijn.
Persoonlijke vaardigheden
 • Je verricht wetenschappelijk onderzoek op een onafhankelijke en oprechte manier binnen een multidisciplinaire omgeving die je naar een doctoraat kan leiden.
 • Je denkt op een innovatieve en creatieve manier.
 • Je communiceert je resultaten op een duidelijke, beknopte en precieze manier.
 • Je neemt initiatieven.
 • Je bent betrokken en resultaatsgericht.
 • Je bent eerlijk, loyaal aan de instelling en respecteert de vertrouwelijkheid.
 • Je plant en beheert proactief je zelfontplooiing, terwijl je kritisch bent voor jouw eigen functioneren en streeft naar zelfverbetering.
 • Je verbetert de teamgeest en lost interpersoonlijke conflicten op.
 • Je lost problemen autonoom op en vindt alternatieven of oplossingen.
 • Je gedraagt je op een respectvolle manier ten opzichte van de anderen, hun ideeën en meningen en ten opzichte van procedures en instructies.
 • Je bent flexibel voor verandering en past je aan.
 • Je engageert je in jouw job door het beste van uw vaardigheden te gebruiken in het streven naar de hoogste kwaliteitsnormen en door te gaan waar nodig.
Andere vaardigheden
 • De kandidaat moet een goede kennis hebben van het Engels (mondeling/schriftelijk).
 • Minimum kennis van het Frans of Nederlands is gewenst (samenwerking met collega’s).

 

Varia

Contactpunten
Andere
 • Waarschijnlijke datum van aanwerving: vanaf 1 september 2020 of vroeger, in overleg met de kandidaat (kandidaten die in juni 2020 afstuderen worden aanvaard).
 • Statuut: voltijdse tewerkstelling op basis van een contract van onbepaalde duur met het Patrimonium van de Koninklijke Militaire School (je bent geen ambtenaar).
 • Loonschaal: A11 (houder van een masterdiploma natuurkunde) / A21 (Ir of houder van een masterdiploma ingenieurswetenschappen (Applied Sciences)).
 • Extra-legale voordelen:
  • Mogelijkheid tot het verkrijgen van een bonus voor tweetaligheid (Nederlands/Frans)
  • Vakantiegeld
  • Eindejaarsuitkering
  • Hospitalisatieverzekering
  • Gratis openbaar vervoer (woon-werkverkeer)
  • Gratis toegang tot de sportinfrastructuur op de campus
  • Restaurant en cafetaria op de campus met korting op het dagmenu
 • Werkplek: Koninklijke Militaire School, Renaissancelaan 30, 1000 Brussel.
 • Occasionele reizen naar het buitenland.
 • Stimulerende werkomgeving.

 

 

Jobs

Kandidatuurstelling

 • Stuur een motivatiebrief, een CV en een scan van uw identiteitskaart (twee zijden) naar Bart
  Janssens
  David Lecompte en naar Thierry Deprez.
 • Je zal in een militaire omgeving tewerkgesteld zijn. Om deze reden ondergaat iedere werknemer een veiligheidsverificatie. Gelieve aan je sollicitatie de ingevulde veilighedisverificatie toe te voegen.
 • Vermeld duidelijk de referentie van het project: MSP20-02.
 • Uiterste datum voor het indienen van kandidatuurstelling: 20 juli 2020.
 • De interviews vinden plaats in de Koninklijke Militaire School, Hobbemastraat 8, 1000 Brussel. De datum en timing zal worden gecommuniceerd aan de geselecteerde kandidaten.