Onderzoeker in Cryptografie (M/V) voor het Departement Wiskunde (MWMW)

Functiebeschrijving en bijbehorende taken

We zijn op zoek naar een onderzoeker (m/v) in cryptografie voor het departement wiskunde.

Context:
De Koninklijke Militaire School (KMS) is een militaire instelling voor universitair onderwijs die verantwoordelijk is voor de elementaire academische, militaire en fysieke opleiding van toekomstige officieren, en voor de voortdurende voortgezette vorming van officieren tijdens hun actieve carrière bij Defensie (www.rma.ac.be). De Koninklijke Militaire School voert ook wetenschappelijk onderzoek op universitair niveau uit in het kader van projecten die worden gefinancierd door Defensie of externe bronnen, onder andere op het gebied van cryptografie.

In het kader van een project in samenwerking met de Nationale Veiligheidsoverheid (NVO) wil de Koninklijke Militaire School een fulltime cryptografie-onderzoeker (m/v) inhuren.

Belangrijkste taken:

Als onderzoeker bij het departement wiskunde van de Koninklijke Militaire School voer je de volgende taken uit:

 • Diepgaande analyse van cryptografische algoritmen voor encryptie en authenticatie
 • Theoretische en technische ondersteuning met betrekking tot het gebruik van deze algoritmen in producten die bedoeld zijn om geclassificeerde informatie te verwerken
 • Het schrijven van technische rapporten

Vereiste vaardigheden

Technische vaardigheden
 • U bent in het bezit van een masterdiploma in wiskunde, computerwetenschappen of ingenieurswetenschappen.
 • Je hebt een goede kennis van de wiskunde die in de cryptografie wordt gebruikt
 • Je bent bekend met symmetrische encryptiemechanismen voor authenticiteit, integriteit en vertrouwelijkheid
Specifieke vereisten
 • U heeft de Belgische nationaliteit
 • De werknemer zal werken met geclassificeerde informatie en zal dus de vereiste veiligheidsmachtiging moeten verkrijgen. De kandidaat moet instemmen met de achtergrondcontrole die nodig is om deze toelating te verkrijgen en die zal worden uitgevoerd door de Belgische Defensie.
Persoonlijke vaardigheden
 • Je bent in staat om onafhankelijk interdisciplinair wetenschappelijk onderzoek te doen
 • Je bent in staat om kritisch te denken en met innovatieve ideeën te komen
 • U communiceert duidelijk over uw resultaten
 • Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie met hen op basis van je expertise
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid
Andere vaardigheden
 • Kennis van het Nederlands of het Frans (als tweede taal) is een meerwaarde
 • De kandidaat moet een zeer goede kennis van het Engels hebben (mondeling + schriftelijk)
 • Relevante beroepservaring op het gebied van onderzoek is een pluspunt
 • Relevante beroepservaring op het gebied van IT-beveiliging is een pluspunt
 • Het bezit van een doctoraat is een pluspunt
 • Een eerste ervaring met VHDL en C/C++ is een pluspunt
 • Bekendheid met Linux-achtige besturingssystemen is een pluspunt

 

Aanvullende informatie

Contactpunten
Andere
 • Contract:
  • Waarschijnlijke datum van aanwerving: 04 Januari 2021 of later, in overleg met de kandidaat
  • Loonschaal: minimum A11 (houder van een masterdiploma) of A21 (burgerlijk ingenieur), volgens het profiel van de kandidaat
  • Statuut: voltijdse baan (38 uur/week) op basis van een contract van onbepaalde duur. Je bent geen ambtenaar. U wordt een contractuele ambtenaar
 • Extra-legale voordelen:
  • Mogelijkheid tot het verkrijgen van een bonus voor tweetaligheid (Nederlands/Frans)
  • Vakantiegeld
  • Eindejaarsuitkering
  • Hospitalisatieverzekering
  • Gratis openbaar vervoer (woon-werkverkeer)
  • Fietsvergoeding
  • Gratis toegang tot de sportinfrastructuur op de campus
  • Restaurant en cafetaria op de campus met korting op de dagmenu
 • Werkplek:
  • Koninklijke Militaire School, Renaissancelaan 30, 1000 Brussel
  • Stimulerende werkomgeving

 

 

Jobs

Kandidatuurstelling

 • Stuur:
  • uw motivatiebrief,
  • uw volledig CV,
  • een scan van uw identiteitskaart (twee zijden),
  • de volledig ingevulde en ondertekende aanvraag veiligheidsverificatie (zie hieronder)

naar mevrouw Helena BRUYNINCKX, de heer Julien PETIT en naar de heer Thierry DEPREZ

 • U zal in een militaire omgeving tewerkgesteld zijn. Om deze reden ondergaat iedere werknemer een veiligheidsverificatie. Gelieve aan uw sollicitatie het ingevulde document toe  te voegen.
 • Geef duidelijk de projectreferentie aan: MWMW ANS 2020
 • De uiterste datum voor het indienen van kandidatuurstelling is 30 Nov 2020
 • De interviews vinden plaats in de Koninklijke Militaire School, Hobbemastraat 8, 1000 Brussel. De datum en timing zullen worden gecommuniceerd aan de geselecteerde kandidaten.