Onderzoeker in de cognitieve neurowetenschappen (M/V)

Functiebeschrijving en bijbehorende taken

In het kader van een onderzoeksproject gefinancierd door het Koninklijk Hoger Instituut van Defensie, opent het Departement Gedragswetenschappen (SCGW – Koninklijke Militaire School), in samenwerking met de Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (HIW – KULeuven), een vacature voor een onderzoeker met een masterdiploma.

Context

De Koninklijke Militaire School (KMS) van België is een militaire instelling voor universitair onderwijs die verantwoordelijk is voor de academische, militaire en fysieke opleiding van toekomstige officieren en voor de voortgezette vorming van officieren tijdens hun actieve loopbaan bij de Belgische defensie. De Koninklijke Militaire School doet ook wetenschappelijk onderzoek op universitair niveau voor projecten gefinancierd door de Belgische Defensie of externe partners.

De onderzoeker zal deelnemen in een multidisciplinair onderzoeksproject over de invloed van het gebruik van (semi)autonoom wapens op morele verantwoordelijkheid (project HFM20-03). Het project is een samenwerking tussen het Departement SCGW (Prof Carl Ceulemans) en de HIW (Prof Lode Lauwaert). De onderzoeker zal werken binnen het Departement SCGW, onder directe supervisie van Dr. Maj. Salvatore Lo Bue (KMS). Hij/zij zal wetenschappelijk onderzoek uitvoeren op universitair niveau over de neurocognitieve aspecten van morele beslissingsproces in het kader van het project HFM20-03.

Studie

Het neurocognitieve werkpakket van het project HFM20-03 onderzoekt hoe het niveau van automatisatie van een wapensysteem een invloed heeft op de agency, het morele beslissingsproces en de hersensactiviteit van de gebruiker.

Deze functie is voorzien voor twee jaar met een mogelijkheid tot verlenging. Taken van de onderzoeker zijn onder meer het voorbereiden en het deelnemen aan van congrespresentaties, het voorbereiden van wetenschappelijke artikels voor publicatie, het uitvoeren van gegevensverzameling en -analyse, het ontwikkelen van nieuwe onderzoeksprojecten, het interageren en samenwerken met onderzoekers en praktijkmensen en het deelnemen in de missie van de leerstoel Militaire Psychologie.

Belangrijkste taken

Als onderzoeker bij het departement Gedragswetenschappen (SCGW) van de Koninklijke Militaire School voer je de volgende taken uit:

 • Onderzoeksactiviteiten uitvoeren in het kader van het studieproject;
 • De voortgang aan de promotor en het onderzoeksteam in het Engels rapporteren;
 • De resultaten op internationale conferenties rapporteren en wetenschappelijke artikels in het Engels schrijven.

Vaardigheden en vereisten

Technische
vaardigheden

 • Masterdiploma is vereist voor deze functie met een voorkeur voor de opties cognitieve neurowetenschappen;
 • In het bezit zijn van methodologische en statistische vaardigheden is een troef;
 • Programmeerkennis over Matlab, R en/of Python worden sterk overwogen.
Persoonlijke vaardigheden
 • Vermogen om wetenschappelijk onderzoek uit te voeren op universitair niveau;
 • Vermogen om zelfstandig en in een multidisciplinair onderzoeksteam te werken;
 • In het bezit zijn van uitstekende schriftelijke communicatieve vaardigheden, zowel voor wetenschappelijke communicatie als voor algemene publieke communicatie;
 • In het bezit zijn van goede mondelinge communicatievaardigheden voor wetenschappelijke communicatie.
Andere vaardigheden
 • De kandidaat heeft een uitstekende beheersing van de Engelse taal (voor het lezen en schrijven van wetenschappelijke publicaties; TOEFL B2 is een minimum;
 • Kennis van het Nederlands en/of het Frans is een meerwaarde.

Specifieke vereisten

 • De weerhouden kandidaat moet zich toewijden aan vertrouwelijkheid en exclusiviteit en zal daarom de vereiste veiligheidsmachtigin moeten verkrijgen. De kandidaat moet hiervoor instemmen met de achtergrondcontrole die nodig is om deze toelating te verkrijgen en die zal worden uitgevoerd door de Belgische Defensie.

Aanvullende informatie

Contactpersonen

Andere

Contract

 • Waarschijnlijke datum van aanwerving: vanaf 1 september 2021 of later, in overleg met de kandidaat;
 • Loonschaal: minimum A1 (houder van een masterdiploma);
 • Statuut: voltijdse tewerkstelling (38 uur/week) van bepaalde duur met het patrimonium van de Koninklijke Militaire School (je zult geen ambtenarenstatuut hebben).

Extra-legale voordelen

 • Mogelijkheid tot het verkrijgen van een bonus voor tweetaligheid (Nederlands/Frans);
 • Vakantiegeld;
 • Eindejaarsuitkering;
 • Hospitalisatieverzekering;
 • Gratis openbaar vervoer (woon-werkverkeer) / Fietsvergoeding;
 • Gratis toegang tot de sportinfrastructuur op de campus;
 • Restaurant en cafetaria op de campus met korting op de dagmenu.

Werkplek

 • Koninklijke Militaire School, Renaissancelaan 30, 1000 Brussel;
 • Incidentele reizen naar het buitenland;
 • Vergaderingen op vraag van partners;
 • Stimulerende werkomgeving.
Jobs

Application

Je zal in een militaire omgeving werken. Om deze reden ondergaat iedere werknemer een veiligheidsverificatie. Gelieve aan je sollicitatie het ingevulde veiligheidsdocument toe te voegen.

Stuur:

 • een motivatiebrief in het Engels;
 • een volledig CV;
 • de kopieën van relevante certificaten (bijvoorbeeld masterdiploma en/of bijkomende masterdiploma’s, taalcertificaat, bijkomend gevolgde opleiding statistiek, enz.);
 • een scan van uw identiteitskaart (twee zijden);
 • het veiligheidsonderzoeksdocument, ingevuld en ondertekend.

Geef duidelijk de projectreferentie aan: HFM20-03

Stuur uw kandidatuur per e-mail naar RSWO en naar Dr. Maj. Lo Bue Salvatore.

De uiterste datum voor het indienen van kandidatuurstelling is 15 juni 2021.

De interviews (+/- 30min) vinden plaats in de Koninklijke Militaire School, Hobbemastraat 8, 1000 Brussel. De datum en timing zullen worden gecommuniceerd aan de geselecteerde kandidaten.