Onderzoeker bij de KMS

De KMS biedt een stimulerende internationale werkomgeving aan, met moderne installaties en unieke onderzoeksonderwerpen. De KMS verwelkomt een diverse groep onderzoekers, afkomstig uit België en het buitenland en met een brede waaier aan achtergronden.

Gezien de unieke onderzoeksthema’s die aan bod komen in de KMS hebben de onderzoekers de mogelijkheid om unieke en zeer waardevolle expertise op te bouwen, niet alleen op het vlak van onderzoek, maar ook rond defensie en industrie.

Onderzoekers worden sterk aangemoedigd om de resultaten van hun onderzoek te publiceren en te verspreiden via wetenschappelijke tijdschriften, internationale conferenties en workshops. De valorisatie van hun onderzoek door middel van samenwerking met de industrie, patenten en meer in het algemeen het beschermen van valoriseerbare resultaten wordt ook sterk aangemoedigd.

Doctoreren aan de KMS

De KMS kan doctoraten in de ingenieurswetenschappen en in sociale en militaire wetenschappen afleveren. Beide diploma’s vereisen minstens drie jaar onderzoek en het voltooien van een doctoraatsopleiding. Doctoraten gebeuren systematisch in samenwerking (“cotutelle”) met een andere (Belgische of buitenlandse) universiteit, wat dus inhoudt dat de doctorandus ofwel een diploma uit beide instellingen, ofwel een gemeenschappelijk diploma krijgt.