NIRAS/ONDRAF award voor Thijs Verhaeghe

  • 23 december 2019

Opnieuw valt een van onze (oud-)leerlingen in de prijzen. Ditmaal mocht onderluitenant Thijs Verhaeghe (169 POL) de "NIRAS/ONDRAF award" van de Belgian Nuclear Society Young Generation in ontvangst nemen voor zijn eindwerk "Improving the numerical simulation of the physics inside a tokamak".

Dit eindwerk gebeurde in nauwe samenwerking tussen de leerstoel Theoretische Wiskunde van de KMS en het laboratorium voor Plasmafysica van de KMS.

(NIRAS is de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen)