Militaire basisvorming

Einddoel

Jouw militaire opleiding als kandidaat-officier loopt gelijktijdig met de academische vorming. Ze moet de kandidaat in staat te stellen de algemene, militaire en professionele kennis te verwerven die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de bevelvoering.

Wij willen officieren vormen die de vereiste menselijke en professionele competenties bezitten om een groep van een dertigtal militairen, een peloton, te beheren en tewerk te stellen in een tactisch kader en een wisselende omgeving.

Op het einde van zijn progressief opgebouwde vorming moet de kandidaat in staat zijn om:

  • een bepaalde groep militairen te bevelen, te leiden en te controleren;

  • het materieel, de bewapening en de beschikbare uitrusting juist te gebruiken;

  • onder stress te werken.

Algemene principes

In het kader van de militaire vorming leggen we de nadruk op het verwerven van kennis (KENNEN), maar ook op de ontwikkeling van de competenties (SAVOIR-FAIRE) en de uitdrukking van functioneringsmodi (SAVOIR-ETRE).

De bekwaamheid om te leven in gemeenschap, de ethiek en het leiderschap worden voortdurend benadrukt.

Hoewel het verwerven van de tactische procedés en de militaire competenties hoofdzakelijk gebeurt tijdens de kampperiodes in België of in het buitenland, is de militaire training in de KMS een continu proces tijdens het verblijf van de kandidaten bij ons.

De MIF (Militaire Initiatie Fase) is de eerste confrontatie van al onze jonge kandidaten met de militaire aspecten van de opleiding. Deze vindt plaats gedurende vijf weken in het militaire kamp te Elsenborn voor de opening van het eerste studiejaar (midden augustus tot eind september).

Daarna worden de belangrijke fases van de militaire vorming voor alle kandidaat-officieren verspreid over het twee weken durende winterkamp (eind januari tot begin februari) en het zomerkamp (tijdens de maand juli).

Naast het verwerven van deze professionele vaardigheden zal de kandidaat voortdurend zijn karakteriële kwaliteiten en conditie ontwikkelen. Hij zal ook intensief sporten.

Gedurende hun volledige parcours in de KMS moet de kandidaat aantonen dat hij de nodige karakteriële kwaliteiten bezit die nodig zijn voor zijn toekomstige rol als leider. De kandidaten worden voortdurend voor situaties geplaatst die gunstig zijn om kwaliteiten zoals zelfdiscipline, inzet, moed en respect verder te ontwikkelen.

De militaire kampperiodes

Winterkamp

Per academiejaar neem je deel aan twee kampperiodes. De inhoud hangt af van jouw toekomstige oriëntatie.

Pampou online op kamp

Masterproef

Thesisonderzoek mirage Marokko

Onderluitenant Théo Demeester licht zijn onderzoek in Marokko toe met betrekking tot zijn thesis over mirage bij snipervuur.

Winterkamp 3Ba

Poids morals en kastdeuren: winterkamp in het teken van Kamp Waes

27 januari om 06u00 ’s ochtends stond het volledige bataljon HOIC verzameld, klaar om op kamp te vertrekken. De rugzakken netjes opgelijnd, de kitzakken stevig gevuld en hier en daar waren de ABL’s al vervangen door andere schoenen. Het was duidelijk: de examens zaten erop en iedereen was klaar om op winterkamp te vertrekken.