Medisch Steun Korps

Het Medische Technisch Korps bestaat uit militaire artsen, tandartsen, dierenartsen en apothekers. De opleiding kan gevolgd worden aan een van de verschillende universiteiten, gespreid over beide gemeenschappen. De academische opleiding tot tandarts en apotheker duurt vijf jaar. De opleiding tot arts duurt zes jaar, net als de opleiding tot dierenarts.

De sollicitant voor het eerste studiejaar van de vorming arts, dierenarts, tandarts of apotheker legt, naast de academische examens van de KMS (eerste taal, tweede taal en algemene proef wiskunde), een kennisproef af over de wetenschappelijke leerstof, georganiseerd door de Vlaamse Gemeenschap. Hij moet bewijzen dat hij voor deze proef geslaagd is.

Defensie rekruteert op regelmatige wijze ook artsen of kanidaat-artsen via de bijzondere (hebben reeds een diploma arts op zak) of aanvullende (hebben reeds de bachelor- of masteropleiding tot arts aangevat) werving.

Na hun basisopleiding (zes jaar Ba-Ma), moeten de militaire artsen nog een specialisatie volgen via Defensie. De actute geneeskunde is de belangrijkste specialisatie. Bijkomende vormingen zoals sportgeneeskunde, rampengeneeskunde of tropische geneeskunde vervolledigen de mogelijkheden die Defensie naast de acute geneeskunde biedt. Er bestaan nog andere specialisaties (chirurgie, anesthesie, algemene geneeskunde, spoedeisende hulp), maar er is geen garantie dat deze elk jaar worden aangeboden en zijn afhankelijk van de behoeften van Defensie. Bovendien worden toekomstige militaire artsen vertrouwd gemaakt met de specifieke noden binnen iedere component (luchtvaartgeneeskunde, hyperbare geneeskunde, geneeskunde toegepast op speciale operaties...).

De militaire tandartsen en apothekers worden zo getraind dat ze net zo inzetbaar zijn in het buitenland als hun  collega's artsen. Net als de artsen worden zij aangeworven via de normale (begin van BA1), de bijzondere (hebben reeds een masterdiploma op zak) of aanvullende (hebben reeds de bachelor- of masteropleiding aangevat) werving.

Defensie werft momenteel enkel dierenartsen aan op basis van een masterdiploma (bijzondere werving). Een militaire dierenarts is verantwoordelijk voor de curatieve geneeskunde van dieren bij Defensie (vooral bewakingshonden), maar hij controleert ook de algemene hygiëne, de kwaliteit van het drinkwater en de kwaliteit van voedingswaren, zowel in België als tijdens opdrachten en operaties in het buitenland. Een militaire dierenarts staat verder ook in voor ongediertebestrijding en werkt mee aan de ziekenhuishygiëne wanneer bv. een veldhospitaal wordt opgesteld in het buitenland.

Kort samengevat: een functie als medisch technisch expert bij Defensie biedt uitstekende en boeiende vooruitzichten.

De opleidingen in het medisch domein kunnen gevolgd worden in elke Belgische burgeronderwijsinstelling die een MASTER in de geneeskunde/geneesmiddelenontwikkeling/tandheelkunde aflevert. De student mag zelf kiezen aan welke universiteit hij wenst te studeren. Gezien de vele activiteiten, georganiseerd door de KMS tijdens de week en in het weekend, is het in zijn voordeel om te studeren in de omgeving van Brussel.

De militaire opleiding van de toekomstige militaire arts/apotheker/tandarts is vergelijkbaar met die van de leerlingen POL en SSMW: regelmatige activiteiten in de KMS, een militair winterkamp (een week) en zomerkamp (vier weken).

Deze opleiding omvat eveneens meerdere weekends, verspreid over het academiejaar, met militaire activiteiten, stages in militaire eenheden, cohesie activiteiten (begin september) en bepaalde protocollaire verplichtingen (parades, enz).

Al de extra-muros studenten beschikken over dezelfde faciliteiten binnen de KMS als de leerlingen SSMW en POL: studiebegeleiding, ziekenboeg (dokter, kinesist, inentingen, enz), een kot in de KMS (indien je studeert in Brussel), sportinfrastructuur, studiezaal, bibliotheek en ontspanningsruimte.

De kandidaten arts/apotheker/tandarts zijn onderworpen aan dezelfde voorwaarden tot slagen als hun collega's SSMW en POL (vier pijlers: militair, sportief, karakterieel en academisch). Een jaar overdoen kan slechts eenmaal en onder specifieke voorwaarden.

De Speciale Divisie (SDIV) is verantwoordelijk voor het beheer van alle extra-muros kandidaten en ziet ook toe op de ontwikkeling van de taalvaardigheden.

Zomerkamp