Master na master

Hogere Stafopleiding

Hogere Opleiding Militair Administrateur

Hogere Stafopleiding (HStO)

De Hogere Stafopleiding vormt de derde stap in de voortgezette vorming van officieren en is een postuniversitaire vorming met een multinationale en multidisciplinaire inbreng, met het oog op het voorbereiden van officieren op het uitoefenen van hogere bevelvoerings- en staffuncties in een nationaal en multinationaal/internationaal kader.

De opleiding wordt gespreid over een periode van tien maanden en wordt eveneens georganiseerd over de drie vormingsdomeinen: "Operaties", "Management & Leadership" en "Veiligheid en Defensie".

De Hogere Stafopleiding is tevens erkend als een universitaire voortgezette opleiding van de tweede cyclus en wordt bekroond met de graad “Master in de politieke en militaire wetenschappen”. Verder mogen de officieren die de cursus met succes beëindigd hebben, de titel van "Stafbrevethouder" dragen.

 

Hogere Opleiding Militair Administrateur (HOMA)

De Hogere Opleiding voor Militair Administrateur is een andere manier om de derde trap in de voortgezette vorming te nemen. Het gaat eveneens om een postuniversitaire vorming met een multinationale en multidisciplinaire inbreng, die beoogt de officieren voor te bereiden op de uitoefening van hoge commando- en staffuncties in nationaal en internationaal kader. De opleiding duurt eveneens tien maanden en wordt georganiseerd over de volgende domeinen: "Management en Leaderschip", "Veiligheid en Defensie", "Begroting, Financiën en Overheidsopdrachten", "Recht en Statuten" en "Openbaar management".

Ook de HOMA is erkend als een universitaire voortgezette opleiding van de tweede cyclus en wordt bekroond met de graad “Master in de openbare en militaire administratie”. Verder mogen de officieren die de cursus met succes beëindigd hebben, de titel van "Militair Administrateur" dragen.