Kersvers afgestudeerde valt in de prijzen bij ie-net

  • 25 november 2019

Elk jaar deelt de ingenieursvereniging ie-net prijzen uit aan afgestudeerde Vlaamse studenten voor hun eindwerk. Er werden prijzen uitgereikt voor het beste eindwerk in het onderdeel burgerlijk ingenieur, industrieel ingenieur en bio-ingenieur. De kersvers afgestudeerde studenten werd een tijdje geleden gevraagd om een samenvatting van twee pagina’s te schrijven van hun thesis en om een aantal vragen te beantwoorden in verband met maatschappelijke relevantie, commercialiseerbaarheid, en innovativiteit. Op basis van deze eerste selectie werden vijfendertig kandidaten uitgenodigd om een poster te maken over hun eindwerk en om deze te verdedigen voor een aantal juryleden.

Dit jaar behaalde onderluitenant Joey Vercauteren (Ir) van de 169ste promotie Polytechniek een mooie tweede plaats met zijn eindwerk 'Aerodynamische optimalisatie van een HALE UAV propeller'.

Joey vertelt enthousiast: “Toen ik de mogelijkheid kreeg om aan dit onderwerp te werken was ik direct verkocht. Aangezien dit het eerste voorstel was, raadde mijn promotor mij aan om niet te hard van stapel te lopen en om eerst nog bij andere professoren langs te gaan om te kijken welke andere projecten open stonden. Ik heb verschillende professoren gesproken, maar al snel ging ik terug omdat ik het onderzoek wou doen. Net omdat het onderwerp mij zo interesseerde had ik er geen problemen mee om er veel van mijn tijd in te investeren, week of weekend. Het doet mij dan ook deugd om op deze manier erkenning te krijgen voor mijn werk, en om bij te kunnen dragen tot de bekendheid van de Koninklijk Militaire School en van Defensie in het algemeen".