Internationale strategie

Internationale samenwerking is een van de pijlers van de missie van de Koninklijke Militaire School, zowel voor de studenten als voor de staf. Uitwisselingen van studenten worden aangemoedigd om hen vertrouwd te maken met de multinationale organisaties en structuren die inherent zijn aan hun toekomstige loopbaan. Uitwisselingen van kaderleden worden aangemoedigd om een bredere academische en pedagogische aanpak te ontwikkelen.

Een interdisciplinaire en multidisciplinaire aanpak met de nadruk op niches die deel uitmaken van bredere transversale projecten staat centraal in de KMS. De internationalisering van de KMS draagt ook bij tot de reputatie van de school in België en in het buitenland, wat tot uiting komt in het volgende:

  • De uitwisseling van officierscadetten, onderzoekers en docenten, zowel in het kader van het Erasmusprogramma als daarbuiten;
  • Het aanbod van academische en organisatorische ondersteuning aan de partnerinstellingen;
  • De actieve deelname aan het EMILYO-project: het Europese initiatief voor de uitwisseling van jonge officieren, geïnspireerd door het Erasmusprogramma;
  • Een geavanceerde samenwerking en integratie binnen de Europese ruimte voor hoger onderwijs (EHOR).

Criteria voor partnerschap

De KMS hecht veel waarde aan internationale samenwerking met militaire academies en burgerinstellingen die gespecialiseerd zijn in aanverwante gebieden.

Positieve feedback van afgestudeerden, docenten en managers leiden regelmatig tot verdere samenwerking. De mogelijkheid om een interdisciplinaire samenwerking te ontwikkelen is een doorslaggevende factor bij de selectie van potentiële partners. Tot slot hecht de school veel belang aan het principe van wederkerigheid, ook al is dit geen conditio sine qua non.

Objectieven en doelgroepen

Het doel van de KMS is om een internationale opening op zowel academisch als professioneel niveau mogelijk te maken. Vanuit academisch oogpunt vindt dit plaats via het EHOR-project (Europese ruimte voor hoger onderwijs) en vanuit professioneel oogpunt via de EU, de NAVO en de VN.

Deze uitwisselingen dragen bij aan de ontwikkeling van culturele en sociale vaardigheden van studenten en hun kader, terwijl ze de kwaliteitsonderwijs mogelijk maken.

De belangrijkste doelstellingen van het KMS-uitwisselingsplan zijn masterstudenten, professoren, docenten en onderzoekers.

Geografisch toepassingsgebied

Dankzij de overeenkomst van Bologna hebben de Europese academische instellingen hun systeem georganiseerd op basis van drie cycli: bachelor, master en doctoraat. Dit leidt tot harmonisatie binnen de Europese Unie en vergemakkelijkt de uitwisseling van studenten en kaderleden.

In het kader van de militaire opleiding van leerling-officieren werkt de KMS samen met leden van de EU en de NAVO.

In het kader van het Belgische buitenlandse beleid profiteert de KMS ook van een uitgebreid netwerk in Centraal- en Noord-Afrikaanse landen.

Gemeenschappelijke diploma's

De school neemt deel aan gezamenlijke doctorale diploma's: aan de KMS worden alle doctoraten georganiseerd in samenwerking met andere Belgische of buitenlandse universiteiten.

Op bachelor- en masterniveau worden in samenwerking met partnerinstellingen verschillende cursussen georganiseerd zoals de cursussen over het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid, de modules over maritieme en luchtvaartwetenschappen, het recht van gewapende conflicten enzovoort.

Internationaal

Contact

International Office:

rma-international-office@mil.be

Erasmus Inter-Institutional Coordinator:

Majoor David Lecompte
David.Lecompte@mil.be