Internationale samenwerking

De Koninklijke Militaire School gaat actief de samenwerking aan met partnerinstellingen buiten het Erasmusprogramma en het EMILYO-kader. We werken bilateraal samen en er worden uitwisselingsprogramma's ontwikkeld om leerling-officieren weg te sturen voor een semester van cursussen of een scriptieonderzoek buiten de Europese Unie.

In het kader van deze samenwerking kon je studenten van de Military Academy of WestPoint (USA) of het Royal Military College of Saint-Jean (Canada) over onze kasseien zien lopen.

 

Internationaal semester

De leerling-officieren hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan een uitwisselingsprogramma en zo een semester in een partnerinstituut door te brengen. Internationale studenten blijven tijdens het deel van hun studie in het buitenland ingeschreven aan het KMS. Bij terugkeer en na het behalen van de vereiste examens, krijgen de studenten een bepaald aantal ECTS-credits als aanvulling op die van de KMS.

Thesis

Leerling-officieren hebben ook de mogelijkheid om onderzoek te doen als onderdeel van hun proefschrift in het buitenland. Dit kan hen ertoe brengen in een buitenlands laboratorium of onderzoekscentrum te werken, deel te nemen aan seminaries, onderzoeken uit te voeren in het buitenland...

Promotoren van de KMS en het partnerinstituut volgen en begeleiden de student tijdens zijn onderzoek. Deze mogelijkheid wordt ook aangeboden voor landen buiten de Erasmus- en EMILYO-programma's.

Internationaal

Contact

International Office:

rma-international-office@mil.be

Erasmus Inter-Institutional Coordinator:

Majoor Troch
koen.troch@mil.be