Toelating tot de KMS

Inschrijving

 1. Contacteer een van de Informatiecentra van Defensie en schrijf je in.
   
 2. Psychotechnische proeven, medisch onderzoek en sportproeven
  Na inschrijving ontvang je informatie over de rest van de toelatingsprocedure en word je uitgenodigd voor de verschillende proeven.
   
 3. Proeven eerste taal, tweede taal, wiskunde, fysica, Engels
  Kandidaten die zijn geslaagd voor de psychotechnische proeven, het medisch onderzoek en de sportproeven worden uitgenodigd om deel te nemen aan de proeven eerste taal (Nederlands, Frans of Duits), tweede taal (Nederlands, Frans of Duits) en wiskunde in de KMS. Kandidaten voor de polytechnische faculteit moeten een bijkomende proef wiskunde af te leggen. Kandidaten voor het hulpkader piloot of air traffic control dienen bijkomende proeven fysica en Engels af te leggen.

  Deze proeven vinden plaats eind juni, begin juli (een dag voor taal en wiskunde; een andere halve dag voor de bijkomende proef wiskunde). De resultaten worden begin augustus aan de kandidaten overgemaakt.

  Hier vind je de data van de taal- en wiskundeproeven, evenals van de bijkomende proeven fysica & Engels. Je kan ook voorbeelden van voorbije proeven downloaden. De oplossingen op de vragen worden niet ter beschikking gesteld.
Toelating

Het secretariaat van de toelatingswedstrijd
kan je bereiken op 02/441 39 68 en 02/441 39 82.