Kosten en verdiensten

De studies aan de KMS zijn gratis. Je krijgt een wedde tijdens je studies. Dat heeft echter implicaties qua rechten en plichten. Zo kan, conform de wettelijke bepalingen, een gedeelte van de wedde die je tijdens de vorming kreeg teruggevorderd worden als je Defensie vroegtijdig verlaat voor andere redenen dan medische.

Zodra je aan de basisopleiding begint ontvang je je eerste loon. Je loon stijgt automatisch en bij Defensie is er loongelijkheid tussen man en vrouw.