Hoe werkt het?

De Koninklijke Militaire School is het startpunt voor de meeste toekomstige officieren. De school is een militaire instelling voor universitair onderwijs. Zij biedt de volgende bachelor/master opleidingen aan:

De duur van de studies aan de KMS bedraagt vijf jaar in POL (drie jaar bachelor en twee jaar master) en vier jaar in SSMW (drie jaar bachelor en een jaar master). Voor de promoties die hun studies startten voor 2016 telt de opleiding vijf jaar in SSMW (drie jaar bachelor en twee jaar master).

Naast de academische cursussen krijgen de studenten ook een militaire en fysieke vorming. De verdeling van de globale werklast is ongeveer 80% academisch, 15 % militaire vorming en 5% lichamelijke opvoeding en sport.

Iedere student die een onze academische opleidingen wil volgen, moet slagen voor een toelatingsproef en batig gerangschikt zijn.