Erasmus

De Koninklijke Militaire School heeft het Erasmus Charter ondertekend en werkt actief aan de ontwikkeling van haar Erasmusnetwerk in het kader van EMILYO. Elk jaar stuurt en verwelkomt de KMS militaire studenten uit heel Europa. Deze studenten reizen in en uit voor een internationaal semester, een masterscriptie of een korte uitwisseling (gemeenschappelijke modules).

EMILYO

Het Europese initiatief voor de uitwisseling van jonge officieren, dat in de media vaak het 'militaire Erasmus' wordt genoemd, is een initiatief van de lidstaten van de Europese Unie, gericht op uitwisselingen tussen de strijdkrachten van toekomstige militaire officieren en hun docenten tijdens hun opleiding. Aangezien het initiatief door de lidstaten op louter vrijwillige basis wordt uitgevoerd, komt hun autonomie op het gebied van de militaire opleiding niet in het gedrang.

De uitvoering van het initiatief wordt ingegeven door de kerngedachte dat uitwisselingen van jonge officieren tijdens hun initiële opleiding de hoeksteen vormen voor het ontstaan van een grotere interoperabiliteit en een gemeenschappelijke cultuur, nodig voor de Europese veiligheid en defensie. In februari 2009 is een uitvoeringsgroep opgericht als taakgerichte configuratie van het uitvoerend academisch bestuur van de Europese veiligheids- en defensieacademie.

De uitvoeringsgroep komt vier keer per jaar bijeen in Brussel en in het buitenland.

Gemeenschappelijke modules

Onze studenten hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan korte uitwisselingen van enkele dagen tot enkele weken. Deze uitwisselingen kunnen bestaan uit een cursus (bijvoorbeeld recht gewapend conflict of modules van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid) of uit een militaire opleiding (d.w.z. een winterkamp voor pelotonleiders of een overlevingskamp).

Ook medewerkers komen in aanmerking voor gemeenschappelijke modules: ze kunnen naar het buitenland gaan als leerkracht of als opleider.

Internationaal semester

Onze studenten hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan een uitwisselingsprogramma en een semester bij een partnerinstelling door te brengen. Uitwisselingsstudenten blijven ingeschreven bij de KMS terwijl ze een deel van hun studieperiode in het buitenland doorbrengen. Bij terugkomst en na het behalen van de vereiste examens krijgen de studenten een bepaald aantal ECTS-studiepunten dat gelijk is aan die van het KMS-curriculum.

Master thesis

Onze studenten krijgen de kans om naar het buitenland te gaan als onderdeel van hun afstudeerwerk. Dit kan zijn om te werken in een laboratorium, in een buitenlands onderzoekscentrum, om deel te nemen aan seminaries, om enquêtes uit te voeren... Een promotor van de KMS en van de partnerinstelling zal de student leiden en coachen tijdens zijn onderzoek.

HR Topics - Internationale uitwisseling bij de KMS

Tijdens het academiejaar 2019-2020 volgden zeventien buitenlandse studenten een volledig semester les in de promoties van de Koninklijke Militaire School (KMS). Iets nieuws? Nee, een natuurlijke evolutie binnen een Europa dat nog volop wordt opgebouwd.

Contact

International Office:

rma-international-office@mil.be

Erasmus Inter-Institutional Coordinator:

Majoor Troch
koen.troch@mil.be

Internationaal