Diploma-uitreiking

Na hun opleiding aan de KMS ontvangen de Belgische en internationale leerlingen en stagiairs ter gelegenheid van een academische of militaire plechtigheid hun welverdiend diploma, brevet of getuigschrift. Uiteraard wordt de familie op deze plechtigheid uitgenodigd.

Diploma-uitreiking