Diploma en accreditatie

De KMS is staat in voor de basisvorming (bachelor & master) en de voortgezette vorming (o.a. master-na-master) van officieren. De studies in de faculteit Polytechniek duren vijf jaar en leiden tot een masterdiploma in de ingenieurswetenschappen. De vorming aan de faculteit Sociale en Militaire Wetenschappen duurt vier jaar (vijf jaar voor de promoties die begonnen zijn voor 2016) en geeft recht op een masterdiploma in de sociale en militaire wetenschappen.

De KMS is ook verantwoordelijk voor de academische vorming voor de kandidaat-piloten en kandidaat-luchtverkeersleiders (air traffic controller) van het hulpkader; deze opleiding duurt een jaar. Bij Defensie kan je ook studeren voor industrieel ingenieur of kan je nautische wetenschappen volgen. Ook medische studies zijn mogelijk. Deze vormingen worden gegeven buiten de KMS; de studenten staan wel onder het beheer van de KMS.

De akkoorden van Bologna

Door de akkoorden van Bologna paste de KMS zich aan aan het universitaire model, door de curricula van de bachelors en masters aan te passen, doctoraatsopleidingen aan te bieden en de voortgezette opleidingen te integreren. De onderwijsprogramma’s zijn verspreid over drie cycli. De eerste cyclus, die drie jaar duurt of 180 ECTS omvat, leidt tot het behalen van het bachelordiploma, de tweede cyclus mondt uit in het masterdiploma en de derde omvat de doctoraten (PhD), die evenwel altijd in samenwerking met Belgische of buitenlandse universiteiten uitgereikt worden

Sinds 17 juni 2009 zijn de bachelor & master opleidingen POL & SSMW aan de KMS officieel geaccrediteerd.

Diploma-uitreiking