Degen des Konings

In de Koninklijke Militaire School kunnen de leerlingen beloond worden met een aantal prijzen. De meest prestigieuze prijs is zonder twijfel de 'Degen des Konings'.

De laureaat kan zowel tot de Polytechnische faculteit (POL) als tot de faculteit Sociale en Militaire Wetenschappen (SSMW) behoren. Hij of zij wordt gekozen omwille van zijn of haar resultaten in alle facetten van de bacheloropleiding.

De Degen des Konings wordt jaarlijks overhandigd ter gelegenheid van de plechtigheid van de opening van het academiejaar & de plechtige intrede van de nieuwe promoties.

 

 

Erelijst
2020 Thibault Expeels 157 SSMW
2019 Jens Parisis 156 SSMW
2018 Baptiste Valentin 170 POL
2017 Corneel Waterschoot 154 SSMW
2016 Pieter Bayens 168 POL
2015 Thomas Gilon 167 POL
2014 Anthony Leduc 151 SSMW
2013 Simon Derwael 165 POL
2012 Sven Vanhengel 149 SSMW
2011 Matthieu De Naeyer 148 SSMW
2010 Arne Sohier 147 SSMW
2009 Jan Van Belle 146 SSMW
2008 Quentin Godts 145 SSMW

2007

Pieter De Coster 159 POL
2006 Jonathan Verstraete 143 SSMW
2005 Emilie Dejardin 142 SSMW
2004 Nicolas Gouthière 157 POL
2003 Gert Leen 141 TAW
2002 Dominique Florins 155 POL
2001 Helena Bruyninckx 154 POL
2000 Valery Mainjot 153 POL
1999 Benoît Marinus 152 POL
1998 Rik Van Hoecke 151 POL
1997 Bernard Tasiaux 135 TAW
1996 Yvan Plasman 149 POL
1995 Olivier Thonnard 148 POL
1994 Dirk Cooreman 132 TAW
1993 Marijke Vandewal 146 POL
1992 Frédéric Linotte 145 POL
1991 Johan Gallant 144 POL
1990 Stefan Odeurs 128 TAW
1989 Bertrand Koenigs 127 TAW
1988 Bart Scheers 141 POL
1987 Bart De Bie 125 TAW
1986 Hans De Smet 124 TAW
1985 Wilfried Haesendonck 123 TAW
1984 Pierre Lelubre 122 TAW
1983 Ronny Eeckeloo 121 TAW
1982 Wim Robberecht 120 TAW
1981 Ludy Modderie 119 TAW
1980 Michel Ocula 133 POL
1979 Jan Leysen 132 POL
1978 Richard Laurent 116 TAW
1977 Dirk Vancoillie 115 TAW
1976 Luc Vereecken 114 TAW
1975 Peter Luypaers 113 TAW
1974 Pieter Gordts († 1993) 127 POL
1973 Gilles Bourdoux 11 TAW
1972 Georges Duhaut († 2006) 110 TAW
1971 Christian Ghenne 109 TAW
1970 Jean-Jacques Rousseau 108 TAW
1969 Georges Vanlerberghe 107 TAW
1968 Luc Legrain 121 POL
1967 Leo Vermaere 120 POL
1966 Johan Gilbert  104 TAW
1965 Willy Marcus 103 TAW
1964 Paul Georis 117 POL
1963 Willy Bruggeman 101 TAW
1962 Jacques Gilson 100 TAW
1961 Henry Tytgat 99 TAW
1960 Jozef Schoups 98 TAW
1959 Charles Respaut 97 TAW
1958 Richard Bath 111 POL
1957 Jean Besure († 2002) 95 TAW
1956 José Jungbluth († 2004) 109 POL
1955 Georges Lagasse 108 POL
1954 Yvon Coucke 92 TAW
1953 René Jacques 106 POL
1952 Joannes Segers 90 TAW
1939 Pieter-Antoon D'Haese († 2013) 83 IC
1938 Pierre Roman († 1978) 97 AG
1937 Albert Loosen († 1940) 81 IC

 

Jens Parisis
Laureaat Degen Des Konings 2019 Onderluitenant KBO Jens Parisis

Nieuws over de Degen des Konings

Jens Parisis audientie koning

Laureaat Degen des Konings op audientie bij de Koning

De laureaat van de Degen des Konings, onderluitenant kandidaat-officier Jens Parisis, ging op 4 oktober op privé-audientie bij de Koning. Zijn verslag lees je nu in de Pampou Online.