Defensiecollege

Opdracht

Binnen de KMS is het Defensiecollege verantwoordelijk voor de voortgezette vorming van de officieren en bepaalde burgerleden van Defensie. Door het verder ontwikkelen van de professionele en functionele competenties die vereist zijn op verschillende niveaus in hun carrière, worden de officieren voorbereid om commando- en staffuncties uit te oefenen binnen een eenheid, een staf of een (inter)nationaal organisme.

Volgende cursussen worden georganiseerd: de Basis Stafvorming (BStV), de Vorming voor Kandidaat Hoofdofficieren (VKHO), de Hogere Stafopleiding (HStO), de Hogere Opleiding voor Militaire Administrateurs (HOMA), de cursus 'Contract management en lokale aankopen' het seminarie voor toekomstige Korpscommandanten, de cursus 'Raadgever Recht van de Gewapende Conflicten' en de voortgezette vorming voor reserveofficieren.

De wettelijke term voor de studenten aan het Defensiecollege is 'stagiair'; behalve Belgische stagiairs nemen ook buitenlandse officieren deel aan de verschillende vormingen. Ze vertegenwoordigen ongeveer 20% van de stagiairs VKHO en HOMA; voor de HStO kan dit oplopen tot 50%.

Organisatie

Om zijn opdracht te kunnen uitvoeren, telt het Defensiecollege net geen zestig personen en is het georganiseerd rond een beperkte coördinatiestaf, het departement Cursusdirecteurs, het departement Vorming en de afdeling People and Management Skills.

Als proceseigenaar zijn de cursusdirecteurs verantwoordelijk voor het toezicht op de horizontale leerlijn van hun vorming. Ze organiseren de vorming, evaluatie en administratie binnen hun eigen vorming of cursus.

Het departement Vorming groepeert de verschillende leerstoelen (Joint Operations, Landoperaties, Luchtoperaties, Marine operaties en Medische operaties) die de eigenlijke cursussen aanreiken in het domein van militaire operaties. De betrokken Departements-/Leerstoelhoofden zijn verantwoordelijk voor de samenhang tussen de verticale leerlijnen doorheen de verschillende vormingen die binnen het Defensiecollege worden verstrekt.

Het departement People and Management Skills is afgestemd op de ontwikkeling, training en coaching van individuele, tussenmenselijke en organisatorische gedragscompetenties. Deze afdeling werkt ten voordele van alle personeelsleden van Defensie.

150 jaar DefCol