De KMS tijdens de Tweede Wereldoorlog

 • 10 mei 1940: Duitse troepen overschrijden de grens om 04.35 u. Het vliegveld van Evere wordt gebombardeerd om 05.00 u. De KMS wordt ontbonden zoals gepland en de leerlingen bevinden zich om 08.00 u in hun alarmkantonnement in Roodebeek (tegenwoordig Sint-Lambrechts-Woluwe). Ze helpen bij de jacht op – denkbeeldige - Duitse parachutisten… Op 12 mei 1940 vervoegen de leerlingen van de KMS het Opleidingscentrum voor Onderluitenanten van hun wapen, waarvan het kader, de paarden en het materieel geleverd worden door de Wapenschool.
 • Reeds in  mei 1940 wordt de KMS gebruikt als halteplaats voor Duitse eenheden op weg naar het front. Na de wapenstilstand richten de Duitsers de gebouwen van de KMS in als volwaardige kazerne. Ze weigeren herhaaldelijk de boeken, schriften en persoonlijk bezittingen terug te geven aan de leerlingen die ze in de school achtergelaten hebben. Zij verbieden ook elke toegang tot de academische archieven van de school, die nodig zijn om de leerlingen van de eerste twee jaren, in december 1940 vrijgelaten uit krijgsgevangenschap, toe te laten hun studies verder te zetten aan de universiteiten en hogescholen.
 • De  Duitsers brengen belangrijke wijzigingen en zelfs verbeteringen aan aan de infrastructuur van de school. Ze vervangen de keukens van de leerling-officieren en van de Applicatieschool door moderne inrichtingen, installeren een elektrische lift in blok G, bouwen op verschillende plaatsen hangars en garages en voegen een waterzuiveringsinstallatie toe aan het zwembad. Ze betonneren de manege (Blok V) en de carriere (de openluchtmanege) en sluiten het grootste deel van de vensteropeningen in de kelderverdiepingen af met bakstenen metselwerk. Gipsen tussenschotten worden geplaatst in de blokken D, E en F rond de grote koer, om de grote les-, studie-, en slaapzalen om te vormen tot kamertjes.
 • Vanaf 1943 begint de Duitse oorlogsmachine te sputteren: Stalingrad, de ontscheping in Normandië…
 • Op zondag 3 september 1944, in de namiddag, bereiken de Welsh Guards van de Guards Division van het Britse Leger, gevolgd door de Groepering Piron, Brussel langs de Waterloolaan. Sinds enkele dagen trekken de Duitsers zich uit de hoofdstad terug in de richting van het oosten. De exodus bereikt zijn hoogtepunt in de voormiddag van 3 september, met opstoppingen op het Meiserplein. Maar vóór hun vertrek stichten de Duitsers of de Rexisten brand in het Justitiepaleis om compromitterende documenten te vernietigen. De bevolking slaagt erin de brand te blussen, maar kan niet voorkomen dat de koperen koepel, door de hitte gesmolten, instort.
 • In de late namiddag worden overal in de stad schoten uitgewisseld tussen leden van de Weerstand, zwarten en achtergebleven groepen Duitsers. In het Jubelpark barst een vuurgevecht los tussen jonge Weerstanders en Duitsers.
 • De volgende dag, 4 september 1944, komt de groepering Piron aan in het centrum van Brussel.
 • Weerstanders, bewapend met granaten en geweren, brengen Duitse gevangenen en collaborateurs naar de KMS. Een twintigtal van deze personen wordt opgesloten in een lokaal op het gelijkvloers van het hoofdgebouw (blok B), rechts van de ingang. Jaren later, in 2009, wordt in de kelder van blok B een kenteken gevonden, afkomstig van de Duitse kepi, versierd met een gouden adelaar met hakenkruis op een rode achtergrond.
 • Vooraleer de aftocht te blazen, hebben de Duitsers de school ondermijnd: springladingen bevinden zich in de trapportalen, verbonden door kilometers elektrische draad.
 • Een groep padvinders, estafettes van de Weerstand, verblijft gedurende verschillende dagen in de school. Ze houden zich vooral bezig met rondneuzen en het verzamelen van wapens. De Duitsers hebben inderdaad veel geweren achtergelaten, na de kolf gebroken te hebben, en ook granaten, radioposten, persoonlijke bezittingen en ander materiaal. In 1983 bevindt zich nog een artillerietelemeter, versierd met hakenkruis, in de kelder van de Leerstoel Fysica (blok N).
 • Het grootste deel van het meubilair is verdwenen, net zoals de smeedijzeren poorten tussen de verschillende koeren van de school en het lood van de dakbekleding van de gebouwen, om niet te spreken over de schade aan de laboratoria en het wetenschappelijk en didactisch materiaal. De archieven van de school zijn spoorloos, met uitzondering van het gedeelte dat de secretaris van de KMS, commandant Jean L'Heureux, in 1940 uit de handen van de Duitsers kon houden. Het grootste deel wordt later in Moskou teruggevonden en in 2002 naar België gerepatrieerd.
 • De school blijft blijkbaar leeg gedurende de eerste weken na de bevrijding ; daarna nemen Britse troepen er hun intrek.
 • Op zondag 10 september 1944 breekt brand uit in blok I van de KMS, waarin het tekenmagazijn en -zaal  en de turnzaal zich bevinden. De noordelijke vleugel van het gebouw – de turnzaal – wordt zwaar beschadigd. De Dienst Gebouwen van het Ministerie van Openbare Werken – het Ministerie van Landsverdediging is nog niet operationeel – laat de vensters die uitgeven op de Hobbemastraat afdichten met planken. De oorzaak van de brand is onbekend.
 • Volgens de lijst van werken, uit te voeren met het oog op de heropening van de school, opgemaakt door commandant Raoul Piette, de kazerneringsofficier van de KMS, voor de Commissie belast met de Reorganisatie van de Koninklijke Militaire School, is de schade nog niet hersteld op 11 augustus 1945. De oorzaak van deze vertraging ligt misschien in het feit dat de school bezet wordt door Britse troepen en onder hun bevoegdheid valt. Nochtans kan men met quasi-zekerheid aannemen dat de eerste promoties die de heropende school binnentreden op 7 januari 1946, splinternieuwe klimkoorden, springplanken en turnrekken aantreffen. De in volle glorie herstelde turnzaal wordt 'ingeturnd door de vooroorlogse 97ste, 98ste en 100ste Promoties Artillerie en Genie en de 85ste Promotie Infanterie en Cavalerie, die zich in mei 1940 respectievelijk in het 4de, 3de, 1ste en 1ste studiejaar bevonden (deze laatste twee worden omgedoopt tot de 100ste Polytechnische Promotie en de 85 Promotie Alle Wapens), en die teruggeroepen worden naar de school om hun studies te voltooien.
 • Britse troepen blijven in de KMS gelegerd zeker tot in juni 1946. Op 28 juni 1946 verspreidt kolonel Georges Beernaerts, commandant van de school, inderdaad de volgende richtlijn : "Afin de permettre aux délégués anglais et belges de vérifier par local l’inventaire du mobilier dressé de commun accord, j’interdis de la façon la plus formelle aux membres du personnel de l’ERM d’entrer dans les locaux évacués par les troupes anglaises".

Reacties

Marie-Paule Dubois
vr 08/05/2020 - 09:35
Hartelijk dank voor de leerrijke uiteenzetting.

Voeg een nieuwe reactie toe

WOII
De foto toont een Duitse transmissie-eenheid op de grote koer in mei 1940 en is genomen vanuit blok G in de richting van blok E.

Historisch nieuws

CHE

Een klokkenluider in de Militaire School

In de tussenoorlogse periode worden het begin en het einde van de lesperiodes tijdens de eerste twee studiejaren van de Militaire School op een automatische manier aangekondigd door een bel, maar die dringt blijkbaar niet door tot de lokalen van de Applicatieschool.

Dagplanning 1901

Officierenopleiding even zwaar als 120 jaar geleden?

Het is een leven dat veel studenten die op kot studeren aan burgeruniversiteiten zich niet kunnen voorstellen, maar voor ons is het realiteit. Hoewel ons strakke tijdsschema vroeger nóg strakker was…

Kantine 108 POL

24 mei 1951 - cocktail dansant in de speelzaal

Op donderdag 24 mei 1951 organiseert de directrice van de BELAAC-clubs voor de leerlingen van de KMS een cocktail dansant in de speelzaal.

Oudleerling

In de schijnwerpers: een oud-leerling na de bevrijding van België

Paul Gennart volgt een opleiding tot officier aan de Infanterieschool, toen nog in Tervuren, in 1945-1946, en aan de Artillerieschool in Helchteren in 1946. Van 1946 tot 1949 dient hij bij het 2de Artillerieregiment in Köln-Dellbrück en bij het 1ste Regiment Parachutisten in Tervuren en Leopoldsburg. Hij wordt ingelijfd in de KMS met de 104Ade Polytechnische Promotie (104A Pol) op 1 december 1949. Hij is primus van zijn promotie gedurende zijn ganse verblijf in de school en studeert af op 10 januari 1955 met een onwaarschijnlijk gemiddelde van 17,27 op 20.

Bal

23 april 1955 - het bal van de KMS

In 1955 vindt het bal van de KMS plaats op 23 april in de aula in blok B (voor de VIP's) en de vier grote zalen van blok D (voor de leerlingen en hun familie).