Voeg een nieuwe reactie toe

Comd KMS
ma 30/03/2020 - 12:43
Deze crisis vraagt enorm veel inspanning, creativiteit, aanpassingsvermogen en vervolmakingswil van studenten, lesgevers en alle medewerkers van de KMS. Ik stel met fierheid vast dat allen er met een positieve ingesteldheid invliegen om de doelstellingen te bereiken. Goede moed aan iedereen.