Burgerlijk ingenieur - Polytechniek

Het bachelorprogramma in de ingenieurswetenschappen wordt aangeboden aan de studenten van de polytechnische faculteit (POL). Het programma omvat 180 ECTS en is gespreid over drie opeenvolgende academische jaren (ieder jaar komt overeen met ongeveer 60 ECTS). Naast de 180 ECTS academische cursussen krijgen de studenten ook een militaire en fysieke vorming. De verdeling van de globale werklast is ongeveer 80% academisch, 15 % militaire vorming en 5% lichamelijke opvoeding en sport.

Het masterprogramma omvat 120 ECTS en is gespreid over twee opeenvolgende academische jaren (ieder jaar komt overeen met ongeveer 60 ECTS). Naast de 120 ECTS academische cursussen krijgen de studenten ook een militaire en fysieke vorming. De verdeling van de globale werklast is ongeveer 80% academisch, 15 % militaire vorming en 5% lichamelijke opvoeding en sport.

Mogelijke specialiteiten (enkel voor de promoties die hun eerste bachelor aan de KMS gestart zijn voor 2016)

 • Wapensystemen en ballistiek
 • Bouwkunde
 • Mechanica
 • Telecommunicatie

Mogelijke specialiteiten (enkel voor de promoties die hun eerste bachelor aan de KMS gestart zijn in 2016 of later)

 • Structure, Mobility and Propulsion
 • Network Enabled Capabilities

Studiegids (enkel voor de promoties die hun eerste bachelor aan de KMS gestart zijn voor 2016)

 • 24 ECTS verplichte cursussen (18 ECTS Ma 1 en 6 ECTS Ma 2)
 • 54 ECTS Master A cursussen
  (studenten volgen drie A modules van elk 18 ECTS : 2 modules in Ma 1 en 1 module in Ma 2)
 • 12 ECTS Master B cursussen
  (studenten volgen twee B modules van elk 6 ECTS : 1 module in Ma 1 en 1 module in Ma 2)
 • 27 ECTS Masterproef

Academische studiegids