Bal van de KMS

In maart of april vindt het galabal van de KMS plaats. Tijdens dit bal kan je genieten van de Quadrille der Lansiers en zingen de leerlingen, stagiairs en kaderleden samen de Pampou. Talloze internationale delegaties van andere militaire academies nemen deel aan het bal. Zij bezoeken de KMS tijdens de internationale week.

Repetitie
Bal