Alumni

Wegens technische problemen is de Alumni website tijdelijk onbereikbaar. We werken op dit moment aan een nieuwe Alumni site en hopen die zo snel mogelijk online te krijgen.

Bedankt voor je begrip.

Wie zijn onze Alumni?

Alle personen, Belg of niet-Belg, actief tewerkgesteld in Defensie of in het burgermidden, of op rust, die succesvol hun academische basis- of voortgezette vorming van universitair niveau of hoger onderwijs hebben beëindigd aan of onder het administratief beheer van de Koninklijke Militaire School (KMS).

 

 
POL Polytechnische faculteit of afdeling
SSMW Faculteit Sociale en Militaire Wetenschappen
TAW Afdeling Alle Wapens
HZS Speciale Divisie: Hogere Zeevaartschool
II Speciale Divisie: Industrieel Ingenieur
Med Speciale Divisie: Medische studies
HStO Defensiecollege: Hogere stafopleiding SBH
HOMA Defensiecollege: Hogere opleiding militair administrateur BAM
 

Wij verwelkomen ook...

De leden of oud-leden van het onderwijzend korps van de KMS met een andere opleiding dan deze hiernaast vermeld, evenals alle personen binnen of buiten de Belgische Defensie, Belg of niet-Belg, actief of op rust, die geen van de hiernaast vermelde vormingen hebben genoten maar wel succesvol andere studies van een looptijd van minimum een jaar hebben gevolgd aan de KMS of aanverwante instituten uit het verleden.

2de cyclus Defensiecollege (VKHO), Krijgsschool of ex-KHID
3de cyclus Krijgsschool of ex-KHID: SBH
3de cyclus School voor militaire administrateurs of ex-KHID: MAB
Pil/ATC Speciale divisie: promoties Pil en ATC
Passerelle Overgang tot het beroepskader via de KMS

 

Geregistreerde Alumni kunnen inloggen op de Alumni-website en gebruik maken van de verschillende applicaties.
 
Na registratie kan je jouw profiel verder verfijnen en aanduiden welke informatie je al dan niet ter beschikking wil stellen van de andere Alumni.