Accreditatie

De hervorming van het hoger onderwijs binnen de Europese Unie stelt intrinsieke eisen op het vlak van kwaliteit van het onderwijs. Deze kwaliteitseis van het onderwijs is absoluut noodzakelijk om, in de geest van het Bolognaproces, de mobiliteit van studenten en onderwijzend personeel in uitwisselingsprojecten te bevorderen.

Het is belangrijk het respecteren ervan en de correcte toepassing van de principes van het Europees Hoger Onderwijskader door de universiteiten of hoge scholen officieel te valideren. Een formele erkenning maakt het mogelijk om op gemakkelijke wijze de instellingen te identificeren die zich conformeren met het referentiekader en zodoende als betrouwbare partners beschouwd worden in het kader van samenwerkingsakkoorden.

In het kader van dit permanente streven naar verbetering en uitvoering van het Bolognaproces kreeg de KMS in 2009 voor de eerste keer bezoek van een accreditatiecommissie voor de bachelor- en masteropleidingen.

Met toepassing van de Codex Hoger Onderwijs, in het bijzonder artikel 11.149, besluit de NVAO accreditatie te verlenen aan de opleiding master in de ingenieurswetenschappen en master in de sociale en militaire wetenschappen (master) georganiseerd door de Koninklijke Militaire School. Deze opleidingen worden aangeboden te Brussel zonder afstudeerrichtingen.

De accreditatie geldt, overeenkomstig de door CTI aangegeven periode van zes jaar,

van 1 september 2015 tot en met 31 augustus 2021.

Dankzij deze accreditatie dragen de diploma's van de opleiding Polytechniek van de Koninklijke Militaire School voortaan het label EUR-ACD (European Accreditation of Engenieering Programs).

Logo Cti
Logo EUR-AC
Logo NVAO