1978: de eerste vrouwen studeren aan de KMS

Drie jaar na de intrede van de eerste dames in het leger worden, op 1 september 1978, de eerste vrouwelijke leerlingen ingelijfd in de KMS met de 133ste Polytechnische Promotie en de 118de Promotie Alle Wapens.

Toch waren zij niet de eerste vrouwelijke kandidaten! Tijdens de academische zitting ter gelegenheid van de opening van het academiejaar 1957-1958 op donderdag 14 november 1957 vermeldt generaal-majoor Henri Vanvreckom een inschrijving van een jongedame, een briljante laureate van een lyceum : "Je crois en passant pouvoir relever que l'École, certainement pour la première fois dans son histoire, a reçu une demande féminine d'inscription. Il s'agissait d'une très brillante lauréate d'un lycée de jeunes filles ! Peut-être faut-il y voir un signe des temps !" *.

De inschrijving werd uiteraard niet aanvaard, aangezien de wet toen niet toestond dat vrouwen in het leger dienden.


*"Ik denk dat ik terloops mag opmerken dat de school, voor het eerst in haar geschiedenis, een vrouwelijke inschrijving heeft ontvangen. Het betrof een briljante laureate van een meisjesschool! Misschien moet dit worden gezien als een teken des tijds".

Voeg een nieuwe reactie toe

Toespraak

Historisch nieuws

CHE

Een klokkenluider in de Militaire School

In de tussenoorlogse periode worden het begin en het einde van de lesperiodes tijdens de eerste twee studiejaren van de Militaire School op een automatische manier aangekondigd door een bel, maar die dringt blijkbaar niet door tot de lokalen van de Applicatieschool.

Dagplanning 1901

Officierenopleiding even zwaar als 120 jaar geleden?

Het is een leven dat veel studenten die op kot studeren aan burgeruniversiteiten zich niet kunnen voorstellen, maar voor ons is het realiteit. Hoewel ons strakke tijdsschema vroeger nóg strakker was…

Kantine 108 POL

24 mei 1951 - cocktail dansant in de speelzaal

Op donderdag 24 mei 1951 organiseert de directrice van de BELAAC-clubs voor de leerlingen van de KMS een cocktail dansant in de speelzaal.

Oudleerling

In de schijnwerpers: een oud-leerling na de bevrijding van België

Paul Gennart volgt een opleiding tot officier aan de Infanterieschool, toen nog in Tervuren, in 1945-1946, en aan de Artillerieschool in Helchteren in 1946. Van 1946 tot 1949 dient hij bij het 2de Artillerieregiment in Köln-Dellbrück en bij het 1ste Regiment Parachutisten in Tervuren en Leopoldsburg. Hij wordt ingelijfd in de KMS met de 104Ade Polytechnische Promotie (104A Pol) op 1 december 1949. Hij is primus van zijn promotie gedurende zijn ganse verblijf in de school en studeert af op 10 januari 1955 met een onwaarschijnlijk gemiddelde van 17,27 op 20.

WOII

De KMS tijdens de Tweede Wereldoorlog

Op 8 mei is het 75 jaar geleden dat België bevrijd werd van de Duitse bezetting. Wij blikken terug naar het verloop van de Tweede Wereldoorlog voor de Koninklijke Militaire School.