1909: de verhuizing van de Militaire School van Ter Kameren

De verhuizing van de Militaire School van Ter Kameren naar de 'Nieuwe Militaire School' aan de Renaissancelaan is voltooid op 20 april 1909 in de loop van de avond. De foto toont leerlingen die op 8 april 1909 in Ter Kameren helpen met het overbrengen van de documenten van de bibliotheek.

 

Het meubilair, de bibliotheek, het didactisch materiaal, de bewapening, de persoonlijke bezittingen van kader en leerlingen, de borstbeelden van de generaals Chapelié en Liagre, enz… worden overgebracht door een niet-gedocumenteerde firma op basis van een bestek, dat o.a. vastlegt dat "de verhuiswagens van die aard zullen zijn dat ze tot op koer van de Militaire School en tot op de koer van de Applicatieschool gereden kunnen worden via de twee koetspoorten aan de Leonardo da Vincistraat. De ondernemer zal indien nodig gelijktijdig drie verhuiswagens groot model leveren, waarbij elk voertuig per dag twee heen- en terugreizen zal uitvoeren. De wagens zullen zich rechtstreeks van Ter Kameren naar de Nieuwe Militaire School begeven, langs de volgende weg: Kloosterstraat, Watervallaan [nu Generaal de Gaullelaan], Heilig Kruisplein, Graystraat, Jourdanplein, Froissardstraat, rondpunt van de Wetstraat [nu Schumanplein], Kortenberglaan, Leonardo da Vincistraat. De lege wagens zullen terugkeren naar Ter Kameren langs dezelfde weg".

Voeg een nieuwe reactie toe

Verhuis

Historisch nieuws

CHE

Een klokkenluider in de Militaire School

In de tussenoorlogse periode worden het begin en het einde van de lesperiodes tijdens de eerste twee studiejaren van de Militaire School op een automatische manier aangekondigd door een bel, maar die dringt blijkbaar niet door tot de lokalen van de Applicatieschool.

Dagplanning 1901

Officierenopleiding even zwaar als 120 jaar geleden?

Het is een leven dat veel studenten die op kot studeren aan burgeruniversiteiten zich niet kunnen voorstellen, maar voor ons is het realiteit. Hoewel ons strakke tijdsschema vroeger nóg strakker was…

Kantine 108 POL

24 mei 1951 - cocktail dansant in de speelzaal

Op donderdag 24 mei 1951 organiseert de directrice van de BELAAC-clubs voor de leerlingen van de KMS een cocktail dansant in de speelzaal.

Oudleerling

In de schijnwerpers: een oud-leerling na de bevrijding van België

Paul Gennart volgt een opleiding tot officier aan de Infanterieschool, toen nog in Tervuren, in 1945-1946, en aan de Artillerieschool in Helchteren in 1946. Van 1946 tot 1949 dient hij bij het 2de Artillerieregiment in Köln-Dellbrück en bij het 1ste Regiment Parachutisten in Tervuren en Leopoldsburg. Hij wordt ingelijfd in de KMS met de 104Ade Polytechnische Promotie (104A Pol) op 1 december 1949. Hij is primus van zijn promotie gedurende zijn ganse verblijf in de school en studeert af op 10 januari 1955 met een onwaarschijnlijk gemiddelde van 17,27 op 20.

WOII

De KMS tijdens de Tweede Wereldoorlog

Op 8 mei is het 75 jaar geleden dat België bevrijd werd van de Duitse bezetting. Wij blikken terug naar het verloop van de Tweede Wereldoorlog voor de Koninklijke Militaire School.